Utgivelse

Oslo Smart City – En rapport om hovedstadens miljøpotensial

Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover. Med en sterk befolkningsvekst vil byen oppleve et økende behov for energi og stadig flere miljømessige utfordringer. Les hvordan 31 prosent av energiforbruket og klimautslippene kan kuttes i «Oslo Smart City – En rapport om hovedstadens miljøpotensial.»