Utgivelse

Policynotat: Klimatiltak i norsk industri

policynotat_klimatiltak forside

Forfatter: Janne Stene og Sindre Stub

Forlegger: Bellona

Bellonas policynotat: Klimatiltak i norsk industri