Utgivelse

Policynotat: Virkemiddelpakke for del-elektrifisering av eksisterende innretninger på norsk sokkel

policynotat_2012
policynotat_2012

Forfatter: Laetitia Birkeland og Håvard Lundberg

Forlegger: Bellona

Bellonas policynotat: Virkemiddelpakke for del-elektrifisering av eksisterende innretninger på norsk sokkel