Utgivelse

Russland: Lar nedslitte atomkraftverk forfalle

atomkraftverk russland rapport Bellona

Forfatter: Nils Bøhmer, Oskar Njaa, Charles Digges

Forlegger: Bellona

ISBN: ISBN: 978-82-92318-20-1

Mens gamle russiske kjernekraftverk forfaller og jobber langt på overtid, bruker russiske myndigheter enorme summer på å bygge atomkraftverk utenlands.

Gamle, russiske atomkraftverk forfaller og jobber langt på overtid. Samtidig bruker russiske myndigheter heller store penger på å bygge atomkraftverk utenlands.

– Gamle atomkraftverk forfaller. Kola-anlegget vedlikeholdes, men både reaktortanken, dampturbiner og bygningene blir stadig mer slitt.
– Stengedatoer skyves ut i tid. Kola-anlegget stenges tidligst i 2030 etter nesten 60 års drift; det skulle egentlig holde i 30-35 år.
– Kola-anlegget regnes blant de farligste i verden. Det mangler betong-innlukkingen som nyere anlegg har.
– Risikoen for en ulykke vil øke gradvis helt til atomkraftverket stenges.