Utgivelse

Slik kutter vi transportutslippene fra byggenæringen

Klimagassutslippene fra transport i byggenæringen kan reduseres med flere hundre tusen tonn ved hjelp av enkle og kostnadseffektive grep. Det viser denne rapporten som Bellona har utarbeidet sammen med Solar Norge.

Elektriske kjøretøy vil på sikt kutte alle direkte utslipp av klimagasser til luft fra transporten, men de reduserer ikke trafikkmengde, kø, veislitasje og assosierte samfunnsøkonomiske kostnader. Derfor er reduksjon og optimalisering av transporten også et selvstendig mål.