Utgivelse

Transport – Rapport 4:2001

Rapportnummer: 4:2001

Forfatter: Sondre Grinna, Alvhild Hedstein, Bjørnar Kruse

Forlegger: Miljøstiftelsen Bellona

ISBN: 8292318-01-1

ISSN: 0806-346X

Rapporten «Transport og luftutslipp» handler om avgassutslipp fra transportsektoren. Den går systematisk gjennom hvilke problemer avgass gir og hvilke mulige løsninger som finnes, både på kort og lang sikt. Og det finnes gode løsninger. Hovedløsningen, hydrogen som drivstoff, gir ikke andre utslipp enn rent vann. Hydrogen gås gjennom i egne kapitler, både den tekniske siden og virkemidler som må til for å transportsektoren over på dette forurensingsfrie drivstoffet.