Transport – Rapport 4:2001

Transport - Rapport

Rapporten “Transport og luftutslipp” handler om avgassutslipp fra transportsektoren. Den går systematisk gjennom hvilke problemer avgass gir og hvilke mulige løsninger som finnes, både på kort og lang sikt. Og det finnes gode løsninger. Hovedløsningen, hydrogen som drivstoff, gir ikke andre utslipp enn rent vann. Hydrogen gås gjennom i egne kapitler, både den tekniske siden og virkemidler som må til for å transportsektoren over på dette forurensingsfrie drivstoffet.

Report number: 4:2001
Authors: Sondre Grinna, Alvhild Hedstein, Bjørnar Kruse
Publisher: Miljøstiftelsen Bellona
ISBN: 8292318-01-1
ISSN: 0806-346X