Trondheim SmartCity: Energieffektivisering

Her konkluderer Bellona, Trondheim kommune og Siemens med at man i Trondheim har mulighet til å redusere det stasjonære energiforbruket med 22 prosent. Det kan gjøres ved å ta i bruk teknologi som er tilgjengelig allerede i dag.

Utgiver: Bellona, Siemens AS og Trondheim kommune