Utgivelse

Vindkraft – en nødvendig og sentral klimaløsning

Verdens klima er i endring. Den siste tidens ekstremvær i Norge og resten av verden er trolig bare en forsmak på hva vi kan vente oss dersom vi ikke løser klimakrisen; mer ekstremvær, hyppigere stormer og orkaner, mer tørke og flom. Havet stiger, temperaturen øker og stadig flere må forlate sine hjem for å berge livet. Vi er inne i en avgjørende fase. Om to år må verdens samlede klimagassutslipp nå toppen. Derfra må de gå nedover, år for år. Over 2000 av verdens fremste klimaforskere har konkludert med at klimaet trenger en utslippsreduksjon på mellom 50 og 85 prosent innen 2050..