Side

Arv og testamentariske gaver

Bellona er ydmyke og takknemlige ovenfor alle som tilgodeser Bellona med en testamentarisk gave. Gir du en testamentarisk gave til Bellona, gir du en gave til vårt arbeid med å bekjempe global oppvarming og uønskede miljø- og klimaendringer. Du gir en gave som varer. Gjennom din gave er du med og styrker vårt langsiktige arbeid for å sikre en bærekraftig fremtid for vår egen og kommende generasjoner.

Praktiske spørsmål rundt arv og testamente?

Testamentariske gaver til Bellona er fritatt for arveavgift. Ved å tilgodese Bellona, går pengene uavkortet til vårt arbeid. Mange trenger råd om regler og juridiske spørsmål. Dersom du ønsker å inkludere Bellona i ditt testamente ta kontakt med oss så skal vi bistå med praktisk hjelp hvis det er behov for det.

Kontaktinformasjon:

Miljøstiftelsen Bellona
info@bellona.no
Adresse: Miljøstiftelsen Bellona, Rådhusgata 28, 0151 Oslo
Tlf: 23 23 46 00

Organisasjonsnummer: 948 778 599
Kontonummer: 6320 05 88888

Mer utfyllende informasjon om arv og testament finner du på Testament.no
Eksempel på testament: https://www.testament.no/testament-mal/eksempel-pa-testament/