Side

Minnegaver

Når en du kjente er gått bort kan du velge å gi en minnegave i istedenfor blomster. En minnegave kan være en fin måte å minnes noen du har mistet ved å gi en gave til et godt formål.

Miljøstiftelsen Bellona er svært takknemlige og ydmyke for slike gaver til vårt arbeid. Gaver som dette gjør det mulig for oss å jobbe med viktige spørsmål knyttet til miljø- og klimautfordringer.

Slik gir du en minnegave til Bellonas miljø- og klimaarbeid:

Nettbank og giroblankett

Det enkleste for oss og for deg er betaling via nettbank, men du kan også benytte giroblankett. Bruk kontonummer: 6320.05.88888. I feltet “betalingsinformasjon” må avdødes navn fylles ut, og annen ønsket informasjon. Husk at kontoeiers navn vil stå som giver med mindre du skriver noe annet.

Det kan også opplyses i dødsannonsen at minnegave ønskes og at gaven kan settes inn på kontonummer 6320.05.88888 merket med navnet på avdøde.

Etter begravelsen

I etterkant av begravelsen sender vi en takkehilsen til de pårørende med en oversikt over givernes navn hvor vi også oppgir samlet beløp på gavene som er gitt.

Les mer om minnegaver i denne folderen.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Miljøstiftelsen Bellona, Rådhusgata 28, 0151 Oslo

E-post: info@bellona.no

Telefon: 23 23 46 00