Side

Skattefradrag og personopplysninger

Gaver til humanitære og veldedige formål kan trekkes fra på selvangivelsen, slik at du får igjen 25 prosent av beløpet du gir. Minimumsbeløp for å oppnå skattefradrag er 500 kroner i løpet av et inntektsår og maksimalt 25000 kroner.

Å registrere bidraget og få skattefradrag er helt valgfritt. For at du skal få skattefradraget du har krav på kan Bellona melde inn ditt bidrag til skattemyndighetene. Til det trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Dersom du er usikker på om du har meldt inn ditt fødselsnummer til oss kan du ta kontakt på telefon 23234600 eller til medlem@bellona.no for å registrere ditt fødselsnummer. Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. For skatterapporteringsformål oppbevarer vi navn, adresse og gavestørrelse. Vi utleverer ikke slike personopplysninger til andre enn skattemyndighetene.

Les mer om ordningen her.