Event

Bellona på AquaNext

Registrer deg

Tid og sted

11. juni, 2024

09:00-15:00

Stavanger

Kontaktpersoner

Alexander Ugland

AquaNext er en utstilling og konferanse i Stavanger 11. – 13. juni 2024. Bellona deltar på flere arrangementer i løpet av konferansedagene og vil ha en stand i konferanseområdet. Programmet vil oppdateres fortløpende:

Behov for ny havbruksforvaltning

 • Bellonas Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver havbruk, deltar på politisk havbruksseminar i regi av Stavanger kommune og Nettverk fjord og kystkommuner (NFKK). Hun deltar i en samtale om hvordan forvaltningen kan legge bedre til rette for å løse utfordringene til norsk havbruk med blant annet Ragnar Tveterås, professor ved handelshøyskolen ved UiS og Arne Grøttum, direktør havbruk i Sjømat Norge.

Mat for framtiden

 • Onsdag 12. juni kl. 09:00-15:00
 • Fokus på sentrale forhold for å oppnå en bærekraftig og fremtidsrettet oppdrettsnæring.
 • 09:30-10:15 – Joakim Hauge fra Bellona i samtale med Geir Fuglerud, CEO i DNV, og Gunhild Stordalen. Diskusjon om reguleringer og krav som vil kunne treffe akvakulturbransjen som en tsunami.

Debatt om landbasert oppdrett

 • Onsdag 12. juni, kl. 12:30-13:45
  Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver havbruk, deltar i en debatt om landbasert oppdrett.

Lansering av «Bærekraftig havbruk 2030»

 • Onsdag 12. juni, kl. 16:00-17:00
 • DNB Globen
 • Bellona presenterer sin oppdaterte strategi for havbrukssektoren: «Bærekraftig havbruk 2030». Presentasjonen vil inkludere en gjennomgang av nødvendige tiltak for å sikre en bærekraftig utvikling av havbrukssektoren fram mot 2030. Næringsaktører og politikere inviteres til scenen for å diskutere og utfordres på om Bellona er for ambisiøse på næringens vegne.

Fremtidens råvarer (ENG)

 • Torsdag 13. juni, kl. 09:00-14:30
 • Aquanext arena i Stavanger forum
 • Joakim Hauge i Bellona vil under «Nyhetsslipp» fra kl. 12:40 presentere utfordringer og mulige løsninger for maten vi skal spise i framtiden. Han vil ta for seg spørsmålene: Kan Norge ta ledelsen i å etablere en ny bærekraftig proteinverdikjede? Hvordan kan vi oppnå dette? Hva er de kritiske utfordringene?
 • Kl. 14:10 er det duket for en oppsummering av torsdagens agenda der Joakim Hauge deltar i en samtale med Erlend Sødal, styreleder i AquaNext, Einar Wathne, akvakulturinvestor, rådgiver og foredragsholder og Kari Holmefjord Værholm, regionsdirektør, Innovasjon Norge Rogaland. De vil reflektere over hvem som har en jobb å gjøre for å løse samfunnsoppdraget og hva som blir framtidens råvarer.

Hele programmet er tilgjengelig og oppdateres fortløpende på konferansens nettsider.

Følg med for mer informasjon om Bellona på AquaNext. For ytterligere detaljer om Bellonas deltakelse, eller hvis du ønsker å komme i kontakt med Bellona, vennligst kontakt Alexander Ugland, prosjektleder for bioteamet.