Event

Bellonaforum: Blå strøm på norsk sokkel – en forstudie for gasskraftverk med CCS

Registrer deg

Tid og sted

29. november, 2023

07:45-09:15

Pakkhuset, Nedre Slottsgate 2c

Kontaktpersoner

Eivind Berstad

Bakgrunn  

Olje- og gassproduksjon på norsk sokkel trenger mye elektrisk kraft, og mye av denne kraften kommer i dag fra gassturbiner. Hvert år slipper gassturbinene ut 9 millioner tonn CO2, og disse utslippene må kuttes raskt. Samtidig går utbygging av fornybar energi trolig for sent til å dekke hele Norges behov for elektrisk kraft og får å oppnå klimamål for 2030. 

Ved å bygge nye gasskraftverk med karbonfangst- og lagring kan Norge kutte store utslipp og frigjøre betydelige mengder kraft til annen elektrifisering og industriutvikling. Ocean-Power, CapeOmega og Bellona har i samarbeid med Norsk Industri utført en forstudie for gasskraftverk med karbonfangst- og lagring for å elektrifisere strategiske petroleumsinstallasjoner.  

På dette arrangementet vil vi presentere konklusjoner fra forstudien, og diskutere løsninger på kraftutfordringen med politikere og industriaktører. 

Velkommen. 

Agenda 

07:45 – Frokost og kaffe serveres 

08:10 – Introduksjon. Ole Børge Yttredal, Norsk Industri 

08:15 – Motivasjonen bak studien. Kristian B. Brandsegg, CapeOmega  

08:25 – Presentasjon av konsept og konklusjon. Erling Ronglan, Ocean-Power 

08:35 – Klima- og miljøaspekter. Cathrine Ringstad, Bellona 

08:45 – Politisk paneldebatt om utslippskutt på sokkelen: Ove Trellevik (H), Ola Elvestuen (V) og Lars Haltbrekken (SV)

09:15 – Slutt