Event

Bellonaforum: Materialmangel kan stoppe grønn omstilling

Registrer deg

Tid og sted

29. februar, 2024

12:30-15:00

Bellona-kontoret, Rådhusgata 28 (Møterom TareSkogen)

Visste du at det trengs en hel Nussir-gruve med kobber for å realisere regjeringens havvind-eventyr? Eller at det trengs 60 nye nikkel-gruver innen 2030 for å nå klimamålene? Hva betyr egentlig handelskrigen mellom USA og Kina for tilgangen på materialer til grønn omstilling? Bellona og FFF inviterer til forum 29. februar der ledende eksperter fra akademia og næringsliv vil legge frem sine vurderinger av materialbehovet til nødvendig klimateknologi. Ikke minst diskuterer vi Norges mulige rolle som leverandør av disse materialene – og vi ønsker dine innspill. Mer informasjon følger – hold av datoen!

Kaffe serveres fra 12:15
Det blir mulig å delta både fysisk og digitalt.

Program:

12:15 – Kaffe
12:45 – Velkommen
12:50 – Henrik Seland (analysesjef, Svelland Capital) – Materialbehovet til grønn omstilling, investeringsbehov og geopolitisk risiko
13:10 – Gabriella Tranell (NTNU) – Materialbehov for noen utvalgte grønne teknologier: Havvind, solkraft, mfl.
13:30 – Tore O. Sandvik (statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet) – Grønt industriløft og mineralstrategi: Vi har dårlig tid – når kommer virkemidlene?
13:35 – Gunnar Moe (Runa Gruber) – Utslipsfritt stål krever kvalitetsmineraler
13:55 – Oppsummering
14:00 – Panelsamtale, spørsmål og innspill fra salen
15:00 – Slutt