Nyheter

Biltrafikk og søppel blant Oslos miljøutfordringer

Publiseringsdato: 11. august, 1999

Skrevet av: Jorunn Gran

Biltrafikken er den store stygge ulven som ødelegger miljøet i Oslo. Oslo-borgerne er heller ikke flinke til å samle inn spesialavfall. Og i utkanten av byen ligger søppelfyllingen Grønmo som en uønsket og problematisk gjest.


– Vet dere hvor mye spesialavfall vi samler inn her i byen, spurte Frederic Hauge to av Oslos lederkandidater foran kommunevalget.

Ann-Marit Sæbønes (A) og ordfører Per Ditlev-Simonsen (H) møtte Bellona til miljødebatt i Oslo sentrum i går. Politikerne ble svar skyldige.

Dårlige innsamlere
– Vi er blant de dårligste i Norge til å samle inn spesialavfall, sa Frederic Hauge. – I tillegg til at farlige stoffer slites løs ved slitasje av bildekk og asfalt, havner bare 20 til 25 prosent av spesialavfallet i Oslo på riktig sted.

Arbeiderpartiet og Høyre var skjønt enige om at problemer med både avfall og biltrafikk må løses i hovedstaden. Miljøløftene var likevel svært forsiktige i gårsdagens debatt.

– Det må bli billigere å bruke kollektivtransport, sa Sæbønes. – Også tilbudet til syklistene må bli bedre. Det var halvhjertet av Høyre bare å redusere prisen for å ta med sykkelen på trikken til halv voksenbillett.

Søppelbrenning
Per Ditlev-Simonsen kunne på sin side tenke seg både redusert fart, piggdekkavgift og krav om katalysator for å berge Oslo-lufta. Simonsen vil dessuten løse plassproblemene på Grønmo fyllplass med å brenne mer søppel

– Vi produserer for mye avfall i Oslo, og ved å brenne mer av dette avfallet kunne vi gjenvinne energien, sa Simonsen.

Simonsen mente for øvrig at Oslo har et glimrende utgangspunkt for å hevde seg i storbyeliten på miljøfronten.

Ferger forurenser
Og mens både Per Ditlev-Simonsen og Ann-Marit Sæbønes drømmer om boliger i Oslo havn, drømmer Frederic Hauge om at fergene som legger til havn i byen skal bli koplet til landstrøm. På den måten ville Oslo slippe forurensningen fra alle skipsmotorene som går på tomgang.

– De har greid å kople skipene til landstøm i Gøteborg for flere år siden, sa Hauge. – Når kommer et pålegg om slik tilkopling også her i Oslo?

– Hvis dette er enkelt å gjennomføre, snakker jeg gjerne med Bellona om dette hvis vi vinner Oslo-valget, lovet Ann-Marit Sæbønes.

Bilopplading
Oslo har vedtatt at 30 prosent av kommunens egen kjøring skal foregå med elektriske biler eller på andre miljøvennlige måter. Likevel greide ikke Frederic Hauge i går å fremtvinge noe løfte om flere oppladingssteder for el-biler i byen.

– Det tok ni år å få til gratis passering i bomringen for el-bilene, jeg håper vi ikke må vente nye ni år på at byen legger det bedre til rette for opplading av bilene, sa Hauge.

Hauges valgløfte til Oslo var at Bellona vil sørge for at politikerne de neste fire årene sørger for å feie grundig – både i Oslos gater og for egen dør.