Nyheter

Sverige setter miljøkrav foran frihandel

Publiseringsdato: 23. november, 2000

Skrevet av: Tomas Bøhler Torsen

Svenske myndigheter stiller miljøkrav ved innkjøp av 400 000 datamaskiner. Dette strider mot regler for det indre marked, mener EU-kommisjonen.

Svenske myndigheter har inngått sin hittil største kontrakt på kjøp av datamaskiner. Anbudet omfatter innkjøp av 400 000 datamaskiner og har en verdi på 4,5 milliarder svenske kroner. I vurderingen av anbudene er det lagt vekt på produktenes miljøvennlighet og Statskontoret har satt krav om at datamaskinene ikke må inneholde kadmium, bly, kvikksølv og visse flammehemmende midler. Statskontoret har behandlet 16 anbud på stasjonær PC og 12 på bærbar PC. Av disse har henholdsvis 9 og 7 fått rammeavtale med Statskontoret.

Svenske myndigheter strides med EU-kommisjonen om hva som skal veie tyngst av prinsippet om fritt marked og miljøhensyn. Fra svensk side støtter man seg til EU-traktaten som sier at frihandel skal vike for beskyttelse av miljøet.

EU-kommisjonens direktorat for indre marked mener Statskontorets krav til tekniske spesifikasjonene strider mot EUs regler om fri flyt av varer. Til tross for at svenske myndigheter ikke har fått klarsignal fra kommisjonen vil de allikevel gå videre med handelskontrakten. Kommisjonen gjør myndighetene oppmerksomme på at de står ansvarlig for enhver juridisk konsekvens, noe som i verste fall kan føre til at den svenske staten bringes opp for EU-domstolen.