Nyheter

Bedre øl og miljø, til samme pris med gjenbruksbeger

Publiseringsdato: 18. juli, 2001

Skrevet av: Tomas Bøhler Torsen

Du har sikkert opplevd dødt øl og tam cola i tynne plastbeger på festival i sommer. En dansk undersøkelse viser at pant på gjenbruksbeger både er økonomisk og miljømessig lønnsomt, og forbrukerne er dessuten positive.

Det er høysesong for store utendørsarrangementer. Leskende drikke tømmes fra plastglass og kastes rett på bakken før en igjen vender nesa mot nærmeste tappetårn. Den danske Miljøstyrelsen (tilsvarer det Norske miljøverndepartementet) har undersøkt de miljømessige og økonomiske forhold ved gjenbruksbegre på fotballkamper og har kommet fram til følgende konklusjon:

  • Utprøvd system for gjenbruksbegre er miljømessig bedre enn bruk av tradisjonelle engangsbegre av plast, både når energiforbruk og transport til vaskeanlegg også medregnes.
  • Systemet med gjenbruksbegre er ikke dyrere for arrangøren – begerene er dyrere i innkjøp men kan brukes flere ganger, og det blir færre utgifter til opprydding og henting av avfall.
  • Tilskuerene er tilfredse med en panteordning på glasset når de har drukket ut.

I denne undersøkelsen var det innført 5 kr i pant per beger, noe som ga en returprosent på over 80%. I Danmark er det beregnet at bruk av gjenbruksbeger ved store arrangementer kan spare ca. 100 tonn plastavfall årlig. Produksjon av plast medfører bruk av ikke-fornybare ressurser (olje) og energi. For produksjon av 1 kg plast medgår 2 kg olje (ref. Plastretur AS).
Undersøkelsen viser videre at bruk av gjenbruksbeger med pant er lønnsomt dersom glassene vaskes og gjenbrukes fra 2-5 ganger eller mer. Dette er avhengig av hvilken kvalitet som velges på gjenbruksbeger og alternativt engangsbeger.
Roskildefestivalen har flere år hatt pant på drikkebeger, både engangsbeger og gjenbruksbeger. Returprosenten har variert fra 57-100% og retur av engangsbegrene har vært høyest. Dette skyldes først og fremst souvenireffekten av gjenbruksbegrene som har en bedre kvalitet. Gjenbruksbegrene er blitt vasket og gjenbrukt 3-6 ganger. Som følge av at panten på engangsbegrene er langt lavere, selges langt færre gjenbruksbegre enn engangsbegre på Roskildefestivalen. Tivoli i København har også hatt god erfaring med pantesystem på gjenbruksbeger i flere år på sine fredagskonserter. Returprosenten ligger her på ca. 90 prosent og hvert beger gjenvinnes gjennomsnittlig 8 ganger.
Rapporten til Miljøstyrelsen inneholder en livssyklusanalyse (LCA) av 2 engangsbeger og 2 gjenbruksbeger. I tillegg er det laget miljøfaktablad for de ulike begertypene, sjekkliste for organisering av gjenbruksbegersystem, skjemaer for panteordning og forslag til reklameplakat. Rapporten bør i aller høyeste grad være av interesse for norske konsert- og festivalarrangører.