Nyheter

Historisk EU-vedtak om individuelt produsentansvar

Publiseringsdato: 14. oktober, 2002

Skrevet av: Camilla Haugsten

Med det nye direktivet om avfall av elektronisk utstyr er det for første gang lagt til rette for at produsentene - fremfor forbrukerne eller myndighetene - skal betale regningen for resirkulering av avfall.

WEEE-direktivet:

Natt til fredag 11. oktober kom forlikskomitéen mellom EUs Ministerråd og Europaparlamentet frem til en felles lovtekst om det lenge omdiskuterte direktivforslaget om avfall av elektronisk utstyr (Waste of electrical and electronic equipment). Det endte med fullt gjennomslag for Parlamentets ønske om at hver enkelt produsent eller importør skal være ansvarlig for å betale for resirkulering av sine egne produkter – før de settes på markedet.


«Dette gir produsentene et klart incentiv til å lage produkter som er enklere å resirkulere, og dermed mer miljøvennlig» sier Paal Frisvold, ved Bellona Europa i Brussel. «Det er første gangen EU har vedtatt et regelverk hvor produsentene – i motsetning til forbrukerne eller myndighetene – må betale regningen for resirkulering av avfall.»

I tillegg dekker direktivet også mange andre viktige aspekter ved innsamling og resirkulering av elektronisk utstyr, slik som gratis innlevering og etablering av hente-stasjoner finansiert av produsentene. Videre blir det forbudt å kaste elektronisk utstyr sammen med vanlig avfall.


Bellona Europa har jobbet intenst over de siste 12 måneder for å skape et politisk press på EUs ministerråd, som i utgangspunktet ønsket et «kollektivt» ansvar hvor produsenter og forbrukere skulle betale en fast avgift til staten noe som også var norske myndigheters holdning til direktivforslaget. «Et kollektivt ansvar ville i praksis virke som en ekstra skatt, gitt mer penger til staten men uten klar forsikring om å oppnå resultater. Verst av alt; det ville ikke motivert produsentene til å gjøre sine produkter mer miljøvennlige. Nå vil investering i miljøteknologi være økonomisk lønnsomt for produsentene. Slik bør det være dersom industrien skal ta større hensyn til miljøet.» sier Frisvold.


Nå gjenstår kun det formelle vedtaket i Europarådet og Europaparlamentet, noe som vil bli gjort unna før utgangen av året.


Bellona som lobbyaktør i Brussel

Sammen med det Europeiske Miljøbyrået utarbeidet Bellona Europa en felles lobbykampanje sammen med industri og forbrukerorganisasjonene i Brussel. Dette samarbeidet vakte oppsikt i EU-kretser og fikk bl.a. positiv omtale av Miljøkommissær Margot Wahlström i et intervju i European Voice. Kommisjonen hadde selv tatt en tvetydig holdning til finansieringsspørsmålet da de ikke ville komme i skuddlinjen mellom Rådet og Parlamentet. Etter at lobbykampanjen kom på banen gikk imidlertid Kommisjonen inn for individuelt finansieringsansvar. Den utradisjonelle alliansen gav Europaparlamentets saksansvarlig, det tyske medlemmet Heinz Florenz, en unik støtte i sin kamp mot det ellers sta Ministerrådet under den intense diskusjonene i forliksfasen.


For ytterligere informasjon, kontakt paal@bellona.no