Nyheter

Bellona diskuterer individuelt produsentansvar i Europaparlamentet

Publiseringsdato: 15. november, 2002

Skrevet av: Camilla Haugsten

Bellona Europa deltok på vegne av grønne NGO-er i en paneldebatt om individuelt produsentansvar i Europaparlamentet den 6. november.

Sammen med parlamentsmedlemmene Anneli Hulthén fra Sverige og finske Heidi Hautala deltok Bellona Europas Paal Frisvold i en paneldebatt i Europaparlamentet om individuelt produsentansvar. Blant de andre deltakerne var eksperter fra den europeiske forsikringsindustrien, som f.eks. Anders Sverkman, CEO i Länsförsäkringar Miljö AB.


Debatten tok utgangspunkt i forsikringsbransjens muligheter til å finne løsninger som kan forenes med de nye kravene til individuelt produsentansvar – et fagområde som særlig Länsförsäkringar Miljö AB i Sverige har viet mye fokus. Länsförsäkringar Miljö AB har allerede opparbeidet seg verdifull kunnskap om nye forsikringsmodeller for biler, elektroniske produkter og skogsutstyr.


Bellona uttaler seg om forurenser-betaler-prinsippet

Som representant for grønne NGO-er (Non-Governmental Organisations), ble Bellona invitert for å snakke om produsentansvarsforsikring som redskap for å styrke forurenser-betaler-prinsippet. Med referanse til det nylig vedtatte EU-direktivet om Avfall fra Elektrisk og Elektronisk Utstyr (WEEE-direktivet) gratulerte Bellona Europaparlamentet for å i vesentlig grad ha bidratt til at forurenser-betaler-prinsippet nå er lovfestet i den europeiske miljølovgivningen. Bellona, i samarbeid med EEB (the European Environmental Bureau), jobbet aktivt sammen med andre miljø-NGO-er samt industri- og forbrukerorganisasjoner, for å støtte Europaparlamentets kamp mot Europarådet på temaet individuelt produsentansvar. Sammen etablerte de en felles erklæring som ble lagt frem for EUs institusjoner og medlemsland. Felleserklæringen sørget for å styrke parlamentets tyngde vesentlig i diskusjonene med EU-medlemslandene og Europarådet. I et intervju med Brusselavisen European Voice (utgitt av The Economist) omtalte EUs miljøkommissær, Margot Walström, erklæringen som et innovativt og nyttig initiativ.


Lovfestet

Det nylig vedtatte WEEE-direktivet tvinger produsenter til å vurdere hele livssyklusen til sine produkter; fra utforming til produksjon til resirkulering. Sagt på en annen måte, sørger WEEE-direktivet for at hver enkelt produsent bærer et individuelt ansvar for alle kostnader knyttet til sine produkter gjennom hele produktets levetid. Dette er første gang et slikt individuelt kostnadsansvar har blitt stipulert i en EU-lov. Bellona la i sitt innlegg vekt på at nå som en skikkelig lovgivning foreligger, må industri, importører og forsikringsbransjen sette seg ned for å finne praktiske løsninger for å imøtekomme de nye kravene. «Målet er ikke bare å flytte ansvaret for kostnadene fra en part til en annen, men også å tilrettelegge for resirkulering og avfallsminimering. Individuelt produsentansvar vil skape de riktige incentiver for å nå denne målsetningen,» sa Frisvold.