Nyheter

Formelt ja til WEEE

Publiseringsdato: 20. desember, 2002

Skrevet av: Camilla Haugsten

18. desember ga Europaparlamentet sitt endelige samtykke om direktivene på elektronisk avfall, WEEE, og bruk av farlige stoffer i elektrisk utstyr, ROHS.

 

 

11. oktober 2002 kom forlikskomitéen mellom EUs Ministerråd og Europaparlamentet frem til en felles lovtekst om det lenge omdiskuterte direktivforslaget om avfall av elektronisk utstyr.

18. desember vedtok Parlamentet formelt WEEE- og ROHS-direktivene etter mer enn tre år med debatt mellom EUs institusjoner og stakeholdere. Samme dag ble også Bellonas B7-partnere informert om innholdet i direktivet.

Det viktigste elementet i direktivet er etableringen av prinsippet om individuelt produsentansvar – hver enkelt produsent eller importør skal være juridisk ansvarlig for å finansiere resirkulering og gjenvinning av sine egne produkter, før de introduseres på markedet. Dette er i tråd med forurenser-betaler-prinsippet (Polluter Pays Principle – PPP).

Noen hovedpunkter
Innsamling og gjennvinning: Medlemslandene må innen 2005 introdusere retursystemer og innsamlingsfasiliteter for alt elektrisk og elektronisk avfall. Elektrisk og elektronisk avfall må ikke ende opp på en usortert kommunal søppeldynge, men samles inn separat. Det kreves bevis for en bindende innsamlingsrate på 4 kilo per innbygger i året fra senest 2006.

Avfall fra private husholdninger: Forbruker kan returnere avfall til innsamlingssteder kostnadsfritt. Produsentene vil bære kostnadene forbundet med innsamling og gjenvinning fra innsamlingsfasilitetene samt deponering.

Merking av utstyr: Produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr skal merke sine produkter klart noe som letter identifisering og informerer forbruker om at utstyret skal samles inn separat.

Produktdesign: WEEE-direktivet åpner for at det skal tilrettelegges for demontering og gjenbruk på produksjonsstadiet. Tekniske egenskaper ved design som forhindrer resirkulering må unngås.

Forbud mot farlige stoffer: Bruk av farlige stoffer så som bly, kadmium, kvikksølv og seksverdig krom i elektrisk utstyr skal forbys fra 1. juli 2006. Unntak fra dette generelle forbudet er nedfelt i et vedlegg til direktivet.

Gode skussmål
Miljøkommissær Margot Wallström snakker varmt om de nylige vedtatte direktivene og sier: "Jeg er spesielt glad for at vi kunne overbevise medlemslandene om å styrke det individuelle ansvaret til produsenter for avfallet fra deres produkter. Dette vil bli et viktig incentiv for produsenter til å ta miljøkonsekvenser med i betraktningen når de sitter ved skirvebordet", skriver EurActiv.com.

En av de fremste produsentene av elektronisk og elektriske produkter, Electrolux, er også fornøyd med resultatet. Henrik Sundström, visepresident i Electrolux Gruppen, holdt foredrag på Bellonas seminar om WEEE og RoHS direktivene den 18. desember. "Det er nå virkelige incentiver for hver produsent til å skape produkter der flere deler kan resirkuleres i sin helhet og til lavere kostnad", uttalte han.

Bellona er veldig fornøyd med resultatet av EUs forhandlingsprosess og vil fortsette arbeidet med å påse at direktivet blir implementert slik det forutsettes.