Nyheter

Individuelt produsentansvar på elektronisk avfall også i Norge

Bellona holdt i går temadag i anledning det nylig vedtatte EU-direktivet om individuelt produsentansvar på elektronisk og elektrisk avfall.

Publiseringsdato: 19. desember, 2002

Skrevet av: Paal Frisvold

Bellonas B7-partnere ble i går orientert om innholdet i EUs nylig vedtatte direktiv om gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall som vil tre i kraft - både i Norge og EU - sommeren 2004.

 

 

Nærmere 30 representanter fra produsenter og importører av elektrisk utstyr, gjenvinningsbransjen, forsikringsbransjen samt kommunale og sentrale myndigheter diskuterte i går konsekvensene av det nye EU-direktivet som har til formål å redusere mengden avfall fra elektriske og elektroniske produkter. Diskusjonen fokuserte i stor grad på hvordan prinsippet om individuelt produsentansvar kan innføres for produkter som slippes på markedet etter september 2005.

Det nye direktivet medfører at produsenter og importører blir juridisk ansvarlig for å finansiere resirkulering og gjenvinning av sine egne produkter. Dette er i tråd med forurenser-betaler-prinsippet (Polluter Pays Principle — PPP), som Bellona har arbeidet hardt for å få gjennomslag for under EUs beslutningsprosess i Brussel.

Behov for forskriftsendringer i Norge
Selv om Norge har en langt høyere gjenvinningsprosent enn andre land i Europa, er den norske EE-forskriften bygget på et såkalt kollektivt ansvar, hvor produsenter og importører betaler for hverandres produkter. Dette skaper ikke incentiv for miljøriktige produkter eller for å redusere bruk av miljøskadelige stoffer i produktene.

"SFT vil vurdere hvordan de norske forskriftene må revideres for å tilpasse oss det nye EU-regelverket" sa SFTs Bernt Ringvold.

Sjefen for Electrolux Miljø, Henrik Sundberg, uttalte at et individuelt produsentansvar også vil kunne løse problemet med såkalte gratispassasjerer; de som introduserer produkter på markedet uten å etablere eller finansiere ordninger for resirkulering når produktet til slutt ender som avfall.

Bellona får ros
Visepresident Henrik Sundström i Elektrolux Gruppen samt andre representanter fra svensk næringsliv takket Bellona for enestående innsats i å lobbe EU-systemet for å sørge for at individuelt produsentansvar ble forankret i direktivet. "Vi er imponert over at en norsk NGO kunne spille en så avgjørende rolle i EUs belsutningsprosess", sa Henrik Sundström.

"Forankringen av forurenser-betaler-prinsippet er en milepæl i internasjonal miljølovgivning" sa Bellonas daglige leder Siri Engesæth i anledning gårsdagens temadag på Bellonas hovedkontor. Bellona er veldig fornøyd med resultatet av EUs forhandlingsprosess og vil fortsette arbeidet med å påse at direktivet blir implementert slik det forutsettes.