Nyheter

Baklengs inni fuglekassa igjen!??!

Publiseringsdato: 15. april, 2003

Miljøvernminister Børge Brende har bedt SFT se på forskriftene for elektronisk avfall på nytt.
Dette er på høy tid. Bellona har lenge arbeidet for at disse forskriftene må utformes i samsvar med EUs direktiv om elektronisk avfall.

PRESSEMELDING:

Dagens norske system innebærer at de dårligste snylter på de beste i gjennvinningsbransjen. Derfor har Bellona foreslått, og fått gjennomslag i EU kommisjonen for, såkalte gjennvinnings-forsikrings-ordninger.

Bellona mener at det er på høy tid at SFT nå fraviker sine prinsipper om at pant er det eneste saliggjørende.

«Når vi ikke fikk gjennomslag for våre prinsipper om virkemidler i gjennvinningsbransjen er det fornøyelig å vinne seirene i EU systemet, for å så se at det må implementeres gjennom EØS-avtalen», sier Frederic Hauge.

Dagens norske panteordning innebærer at minst 40 millioner kroner årlig går til å finansiere den delen av elektronikkbransjen som ikke tar sitt miljøansvar. Det er det de beste i bransjen som må betale dette.
Derfor har Bellona tatt initiativ til å lansere prinsippene om gjennvinningsforsikring, som innebærer at elektronikk leverandørene kan forsikre sitt avfall hos forsikringsselskaper, for at de skal ta ansvar for dette.

Dette er en langt mer dynamisk og rettferdig ordning, og dette ble endelig vedtatt av kommisjonen før jul og fører nå til at de norske forskriftene må forandres.