Rotteplage i kloakken

frontpageingressimage_rat.gif

Dagens VG melder at det kan finnes så mye som én million rotter i Oslo, hvorav flesteparten koser seg i kloakken. Aggressiv markedsføring av matavfallskverner er ikke noe annet enn fórbehandling for rottene i kloakken. Økt påslipp av matavfall til kloakksystemet vil føre til økende rotteplage i årene som kommer. Tilhengerne av matavfallskverner hevder at rotteplagen i gårdrom og i gatene minker som følge av at våtorganisk avfall forsvinner utenfor husveggen, men det er faktisk kloakken som er den store kennelen for rotteoppdrett. Bellona har i lang tid hevdet at våtorganisk avfall er en ressurs som bør utnyttes i egne avfallssystemer, som en kilde til produksjon av biogass og jordforbedringsmiddel. Vi konstaterer at rottene og VG hjelper oss med å argumentere mot at våtorganisk avfall skal slippes på kloakknettet.