Nyheter

– Betydelig avfallspolitisk tilbakeslag

Publiseringsdato: 11. oktober, 2006

I fjor tok regjeringen sikte på å forby deponering av nedbrytbart avfall. I år vil den vurdere å forby deponering av nedbrytbart avfall. Forundringen er stor hos mange av aktørene i avfallsbransjen. - Henger ikke på greip, sier Bellonas Olaf Brastad.

Olaf Brastad er ansvarlig for industri og avfall i Bellona. Han sier at avfallsbransjen det siste året har startet prosessen med å tilpasse seg det varslede deponiforbudet. Han forteller at det pågår beslutningsprosesser i både offentlige og private bedrifter om investeringer i sorteringsanlegg og energiutnyttelse eller biologisk behandling av avfall.

– Det er snakk om investeringer i milliardklassen, sier Brastad.

– Dersom budsjettforslaget stemmer, er det et betydelig avfallspolitisk tilbakeslag. Bellona har derfor, sammen med Avfall Norge og Norsk Industri, bedt om et møte med miljøvernministeren for å få avklart om statsbudsjettet faktisk varsler en endring av dette virkemidlet, sier Brastad, som også er styreleder i Bellona.

Bondevik-regjeringen la i forbindelse med stortingsmeldingen om Regjeringens miljøvernpolitikk 2005 frem et forslag om forbud mot deponering av nedbrytbart avfall. I slutten av januar 2006 kom SFTs forslag om det samme, begge med effektueringsdato 1. januar 2009. Forslaget er imidlertid ikke formelt vedtatt.

– Jeg forstår at det kan virke forvirrende, sier avdelingsdirektør Lene Lyngby i miljøverndepartementet. Hun forsikrer imidlertid om at alt går etter planen, det er bare snakk om ulike faser.

– Etter at SFT også anbefalte deponeringsforbud er vi nå kommet så langs som til å skrive teksten til forskriftene, slik at den kan sendes ut på høring, sier Lyngby. Hun sier at det har vært nødvendig med en ekstra runde, men presiserer at denne høringsrunden blir den siste.

– Departementets forsikringer føler vi oss slett ikke trygge på. Dem har vi hørt før. Det er derfor viktig at vi får møte ministeren, slik at vi får en avklaring på hvor departementet egentlig står i denne saken. Vi vil dessuten også gjøre det klart at vi  savner flere avfallspolitiske virkemidler i budsjettforslaget, sier Olaf Brastad.