Nyheter

Deponiforbudet hales ut

Publiseringsdato: 30. april, 2007

Skrevet av: Mette Martinsen

Miljøvernminister Bjørnøy har lenge varslet at hun vil forby søppeldynger og heller gjenvinne nedbrytbart avfall. Det har imidlertid ikke kommet noe deponiforbud, og Bellona tror det skyldes at staten vil miste store inntekter hvis deponiavgiften forsvinner. Norsk Industri sier seg enig, og mener uthalingen viser at Bjørnøy overkjøres av regjeringen.

I dag tjener den norske stat rundt en milliard kroner i året på avgifter fra deponier for nedbrytbart avfall. Denne inntekten vil forsvinne hvis slike deponier forbys. Et deponiforbud vil imidlertid ha store miljøgevinster.

– Å legge avfall på deponi er sløsing med ressurser. Deponering av nedbrytbart avfall gir i tillegg utslipp av klimagasser, sa miljøvernminister Helen Bjørnøy i en pressemelding i juli 2006.

Da viste hun til at Norge har som mål å gjenvinne 80 prosent av alt avfall, og hun sa at forslaget om forbud mot deponering skulle sendes ut på høring av Statens forurensingstilsyn.

Det er snart et år siden, og ingenting har skjedd. Forslaget ligger nå til vurdering hos regjeringen.

Ressurser på avveie

– I ti år har Bellona kjempet for et deponiforbud for nedbrytbart avfall ut fra forståelsen om at deponering representerer ressurser på avveie og fare for utlekking av miljøgifter til kretsløpet, sier styreleder i Bellona, Olaf Brastad.

– Både industrien og store deler av avfallsbransjen deler denne oppfatningen, og Miljøverndepartementet ved ministeren har foreslått forbud fra 2009. Så stoppes saken av et finansdepartement som ikke ønsker inntektstapet som fjerningen av deponiavgiften representerer, sier Braastad.

NHO og Norsk Industri utålmodige

Hos industrien er utålmodigheten og irritasjonen påtagelig. Såpass at det like før påske gikk et brev til statsministeren med hilsen NHO og Norsk Industri, hvor de uttrykker stor frustrasjon over at det ennå ikke er gitt noe fullgodt svar på hvorfor regjeringen har satt seg på denne saken.

I brevet minner NHO og Norsk Industri om at saken er purret på mange ganger allerede, og skriver at det fra flere hold er blitt reist spørsmål om denne uviljen mot å sette i gang tiltaket rett og slett bunner i det faktum at staten vil gå glipp av betydelige inntekter dersom deponiforbudet blir innført.

– Slike spekulasjoner kan jeg ikke gå inn i, sier statssekretær Hege Solbakken på statsministerens kontor. Det er på hennes bord dette brevet har havnet.

– Saken er under behandling, det er alt jeg kan si. Og jeg kan ikke kommentere saker som er under prosess, sier Solbakken. Ei heller har tør hun ha noen formening om når saken er ferdigbehandlet.

Bjørnøy overkjørt

Thoralf Thorsen, leder av bransjepolitisk avdeling i Norsk Industri, mener at miljøvernminister Helen Bjørnøy er overkjørt av resten av regjeringen:

– Bjørnøy mister fullstendig ansikt i denne saken, sier Thorsen. Han sier at de har henvendt seg flere ganger til Miljøverndepartementet og bare fått ”god-dag-mann-økseskaft”-svar.

– Vi har ikke fått noen respons, det eneste vi får høre er at det kanskje skjer noe i saken til sommeren. Og at det kommer noe om dette i rapporten om Rikets Miljøtilstand, tror jeg ikke. Det er vel heller slik at Finansdepartementet ikke ser lyst på utsikten til å miste den halve milliarden de har i inntekter på dette, sier Thorsen.

Uholdbar situasjon

Også hos rådgiver Håkon Jentoft i Avfall Norge stiger temperaturen når temaet avfallsdeponi kommer opp. Han mener regjeringens håndtering av denne saken gjør at situasjonen blir helt uholdbar for avfallsbransjen.

– Det blir prinsipielt skremmende når regjeringen gjør dette til en lukket prosess, sier Jentoft.

Han mener at det ville vært mye bedre å heller innrømme at det eksisterer en konflikt enn å drive prosessen slik det gjøres nå.

– Det blir uholdbart dersom regjeringen går vekk fra deponiforbudet, som er ment å føre til annen atferd, og i stedet går inn for å beholde inntekten fra deponiene, sier han.

– Dette viser bare forakt overfor oss som jobber i bransjen og som skal drive med langsiktig planlegging, sier Jentoft.

SFT fikk kontrabeskjed

Hos SFT kan ingen riktig forklare hva som har skjedd.

– Vi venter fortsatt på tilbakemelding fra Miljøverndepartementet når det gjelder høringsuttalelsen, sier senioringeniør Rita-Vigdis Hansen i SFT.

– Det er riktig av vi i juli i fjor fikk beskjed om å sende forslaget på høring. Vi fikk imidlertid kontrabeskjed før vi det hele tatt kom så langt, fordi departementet visstnok hadde behov for ytterligere avklaringer, sier Hansen.

SFTs eget forslag til forskrift ble sendt til Miljøverndepartementet i januar i fjor.

Vurderer forslaget

Avdelingsdirektør Anne Beate Tangen i Miljøverndepartementet sier at regjeringen vurderer forslaget.

– Jeg kan ikke si noe mer enn det.

Tangen sier likevel at dette kan være et viktig klimatiltak, og at det vil sies noe om dette både i Meldingen om Rikets Miljøtilstand og i klimahandlingsplanen.

– Vi foretar en gjennomgang av konsekvensutredningen. Dette er jo et forslag som støttes fra veldig mange sider, både fra industrien og miljøbevegelsen. Det kan imidlertid være et spørsmål om valg av virkemidler, sier Tangen.

Finansedepartementet avvisende

I Finansdepartementet stiller de seg helt uforstående til påstanden om at de skulle være årsaken til at saken har stoppet opp.

– Vi har ikke sett brevet det refereres til, sier avdelingsdirektør Erik Vassnes. Etter å ha fått opplest innholdet i brevet, sier han at dette er spekulasjoner som han ikke kan kommentere.

– Men hvis det er riktig at regjeringen skal vurdere saken, er den i alle fall unntatt offentlighet. Dessuten kan vi ikke uttale oss om saker som er til intern behandling, sier Vassnes.

Store mengder forurensing

Braastad i Bellona viser til at norsk industri er blitt renere takket være stramme reguleringer. Han sammenligner et deponi for blandet avfall med en prosessindustri uten prosesskontroll.

– Er det virkelig slik at vi vil godta at befolkningen skal utsettes for betydelige mengder forurensing fordi staten heller vil ha avgiften fra forurensningen i kassa enn tiltak som bedrer folkehelsen og som renser utslippene fra industrien, spør han.