Nyheter

Bellonas Miljøpatrulje besøkte Norcem i Brevik: -Målsetningen er en karbonnegativ sementfabrikk

Foto: Johan J. Petersen

Publiseringsdato: 5. juni, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

I forrige uke besøkte Bellona Norcems sementfabrikk i Brevik. Besøket var et av stoppene under årets miljøpatrulje, og miljøstiftelsens ansatte fikk en statusoppdatering knyttet til bedriftens miljøarbeid. - Med sin høye andel fornybart brensel har Norcem muligheten til å bli verdens første karbonnegative sementprodusent, forteller Karl Kristensen, avfallsrådgiver i Bellona.

Bellona har i flere år fulgt med på Norcems klimainnsats. Bedriften har ikke bare har erstattet store deler av sin kullfyring med fornybart brensel (60 % i 2011), men er nå også er i gang med et prøveprosjekt for fangst av CO2 fra produksjonsprosessene.

David Verdu, fabrikksjef på Norcem, understreket under besøket at det langsiktige målet er å drive karbonnegativt, altså at man fanger mer CO2 enn man slipper ut i atmosfæren, men presiserte at det er noen utfordringer før de meget positive og klimavisjonære ambisjonene realiseres.

I tillegg til å ligge i verdenstoppen når det gjelder bruk av alternativt brensel fungerer Norcems sementovner også som et viktig destruksjonsanlegg for en stor del av det farlige organiske avfallet som oppstår i Norge.

Forbehandlingen av dette farlige avfallet skjer på naboanlegget Renor som omdanner avfallsmengdene til brensel med nødvendige egenskaper.

Kristensen roser Brevik-bedriften for samfunnsansvaret. – Det er spennende å besøke en sementfabrikk med disse ambisiøse målsetningene. Dette er en industribedrift som er i ferd med å gå fra å være en forurenser til å bli en av løsningene i klimakampen. Dette er en «from pollution to solution»-prosess som vi vil følge med spenning i årene som kommer, sier Kristensen.

Besøkte også kalksteinsgruvene

Et annet område som Bellona følger spent med på er prøveprosjektet som skal avdekke hvorvidt de nedstengte kalksteinsgruvene i Brevik kan bli en arvtaker etter Langøya som nasjonal deponeringsløsning for farlig uorganisk avfall. – Vi venter på Klifs tillatelse til prøveprosjektet, for å få svar på om Brevik-gruvene oppfyller de strenge kravene til sikker håndtering og lagring som trengs for at gruvene skal kunne ha en fremtid som nasjonalt deponi, forteller Kristensen.

Bellona har også en løpende dialog med Norcem om bruk av avfallsressurser som råstoff i sementproduksjonen. Det benyttes allerede betydelige mengder med flygeaske i produksjonsprosessen. – Bellona håper at prøveprosjektene som nå pågår skal gjøre det mulig å blande inn en økende andel avfallsbetong i fremtidige sementprodukter, sier Kristensen.

Norcem jobber også med å redusere sine utslipp av luftforurensninger. Her står selskapet overfor utfordringer. Både utslipp av tungmetaller og dioksiner har tidvis ligget høyere enn både Bellona og norske myndigheter ønsker. Verdu i Norcem orienterte under møtet om arbeidet med å optimalisere driften av nytt rensetårn (scrubber) som reduserer utslippene av mange uønskede forurensninger.

Bellonas Miljøpatrulje

Hver sommer reiser Bellona-ansatte ut på tur langs norskekysten i skipet Kallinika, på jakt etter både kjente og ukjente miljøsaker. I møtet med folk rundt om i landet opplever Bellona å få innblikk i lokale problemstillinger og forsøker å bidra til å finne hensiktsmessige løsninger. Under årets miljøpatrulje går turen innom alle de store byene langs kysten, havner der landstrøm for store laste- og passasjerbåter er aktuelt og Lofoten, Vesterålen og Senja, der kampen mot oljeboring fortsetter.