Nyheter

Bellona innledet nytt år med sine samarbeidspartnere

Frederic Hauge og næringsminister Monica Mæland
Frederic Hauge og næringsminister Monica Mæland
Bellona

Publiseringsdato: 15. januar, 2014

Skrevet av: Bellona

Tirsdag 14.januar samlet Bellona sine samarbeidspartnere til nyttårslunsj hos Energigjenvinningsetaten (EGE) på Klemetsrud. – Vi utrettet mye i 2013, og nå skal vi vise dere litt av alt det vi skal få til i året som kommer, sa en entusiastisk Bellona-leder Frederic Hauge til forsamlingen.

Dagen startet med en omvisning på gjenvinningsanlegget – en passende innledning til EGEs administrerende direktør Pål Mikkelsen sitt innlegg «fra avfall til ressurs». – På 90-tallet ble vi i bransjen ledd av når vi snakket om avfall som uutnyttede ressurser, i dag er det endelig en etablert oppfatning, fortalte Mikkelsen stolt.

Gjenvinningsanlegget på Klemetsrud er i dag et av de mest avanserte anleggene i sitt slag i Europa og Oslo kommune har mottatt internasjonal oppmerksomhet rundt sitt kretsløpbaserte avfallssystem.

Pål Mikkelsen EGE
Pål Mikkelsen adm.dir. EGE

– Et av høydepunktene fra året som gikk var for øvrig at Miljø- og Klimadepartementet opprettet et Kontaktforum for avfall, noe vi i mange år har jobbet sammen med aktørene innenfor avfallshåndtering for å få til, sa Frederic Hauge under sin presentasjon av Bellona-året 2013:

– Vi startet dessuten et nytt selskap, Ocean Forest, vi ga ut en rekke rapporter innen havbruk, vindkraft, el-taxidrift og CCS i Europa, vi satte miljøkriminalitet i fokus gjennom flere anmeldelser og bøteleggelser for lovbrudd og vi klarte å bevare Lofoten, Vesterålen og Senja, og Jan Mayen, i fire nye år.

Frederic Hauge nyttårslunsj
Frederic Hauge presenterer Bellona-året 2013

Men ved inngangen til et nytt år, var det like viktig å vise Bellonas samarbeidspartnere hva 2014 vil bringe.

– Vi skal jobbe mer med skipsfart, Europas energi- og miljøpolitikk etter 2020, ny energimelding og det blir mer fokus på avfallspolitikk i form av blant annet arbeid med ny biogasstrategi og evaluering av gruvene i Brevik som mulig arvtaker for deponering av farlig avfall etter Langøya, fortalte Bellona-lederen. – Dessuten vil de første par månedene av året preges av Sotsji-OL og relaterte spørsmål knyttet til vårt russlandsarbeid.

Under nyttårslunsjen var også næringsminister Monica Mæland invitert. – Jeg synes det er vel så viktig å lytte som å snakke når det gjelder å forme næringspolitikken fremover, åpnet den ferske ministeren ydmykt. Hun la deretter fram hovedpunktene i den nye regjeringens nærings- og industripolitikk.

Bellonas nyttårslunsj arrangeres hvert år og er åpent for alle Bellonas samarbeidspartnere.

– Vi ønsker med dette årlige arrangementet å tilby våre samarbeidspartnere en arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling, både oss i mellom og dem i mellom, forklarte Henrik A. Lund, Bellonas leder for næringslivssamarbeid. – Vi avholder disse lunsjene ute hos våre samarbeidspartnere, slik at de kan synliggjøre sine muligheter og utfordringer overfor resten av nettverket. I år valgte vi å samles hos EGE, neste år blir det hos en av de andre samarbeidspartnerne, avsluttet Lund.

EGE gjenvinningsanlegg
Omvisning
EGE gjenvinningsanlegg
Avfallssortering