Nyheter

Misfornøyd med politikerne

Foto: Kretsløpet
Foto: Kretsløpet

Publiseringsdato: 23. mars, 2014

Skrevet av: Bellona

Olaf Brastad i Bellona er relativt lite imponert over den forrige regjeringens avfallsstrategi. Klima- og miljøminister Tine Sundtofts opptreden på MEF Avfallsdagene fikk heller ikke mannen i bedre humør.

Av Johs. Bjørndal, bransjemagasinet Kretsløpet

– Med sin opptreden her viste hun pinlig liten kunnskap om grunnleggende spørsmål og om dynamikken i avfallsbransjen, sa Brastad, før han gikk over til å forklare de drøyt 200 tilhørerne hva den rødgrønne avfallsstrategien var verdt: – Strategien er syltynn og ullen. Det eneste positive var at miljøvernministeren stilte i ombruksdress ved presentasjonen. Når de tidligere materialgjenvinningsmålene er nådd er det jo utrolig at man ikke setter nye og mer ambisiøse mål.

Og når en fjerdedel av maten kastes – i Bærum er det visst en tredjedel og enda lar de matavfallet gå til forbrenning – burde det jo innføres et påbud om utsortering av matavfall. Vi plikter å ta godt hånd om dette avfallet, det kan gi både miljøvennlig drivstoff og biorest som binder jorda. De som har gått foran her har ikke hatt noen fordeler av det, hver uke sendes tonnevis av biogassubstrat fra Vestfold til Danmark. Hvor blir det av strategien for biogass? Bransjen har vist vilje til langsiktige investeringer, men nå trengs forutsigbare og forbedrede rammebetingelser for å komme videre. Deponiforbudet har jo vært vellykket, men nå synes det å være en stor redsel for nye føringer. Jeg savner Thorbjørn Ber ntsen og hans handlekraft, sa Brastad.

Han etterlyste også en evaluering av produsentansvarsordningene, og en mer industriell tilnærming til avfallet. – Vi trenger kort sagt en avfallspolitikk som gir et klart budskap til alle om at avfall er ressurser. Når regjeringen ikke kan gi klarere signaler enn det som ble gjort her i går, kommer lite til å skje. Avfallspolitikken er forviktig til å overlates amatører. Politikk er som erotikk – ingen kåthet, ingen handling, avsluttet Olaf Brastad i velkjent stil.

Denne artikkelen sto på trykk i bransjemagasinet Kretsløpet i mars 2014 og er gjengitt med tillatelse fra forfatteren.