Nyheter

Miljøtips: Hvordan kan DU kan være mer miljøvennlig?

Publiseringsdato: 5. juni, 2014

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Hva kan du som privatperson og forbuker gjøre i hverdagen for å bli mer miljøvennlig? - Du kan selv bidra både gjennom din rolle i arbeidslivet, som forbruker og som en tydelig stemme overfor politikere og i den offentlige debatten, oppfordrer Bellonas Karl Kristensen. Her er noen av Bellonas tips til hvordan:

Lurer du på hvordan DU kan være mer miljøvennlig i hverdagen?

– Det er veldig viktig at vi utnytter alle våre ressurser mer effektivt, slik at vi danner kretsløp der så lite som mulig går tapt. Sammen med klimaendringer, tap av biologisk mangfold og spredning av miljøgifter, er dette en av vår tids største miljøutfordringer, forteller Bellonas Karl Kristensen, som kan alt om avfall, gjenvinning og miljøgifter.

– Den gode nyheten er at dette kan løses gjennom et bredt engasjement på alle nivåer i samfunnet. Du kan selv bidra både gjennom din rolle i arbeidslivet, som forbruker og som en tydelig stemme overfor politikere og i den offentlige debatten, sier han.

Her er noen tips til små og store grep du kan ta helt selv:

Grønne innkjøpsvaner:

1.         Ikke kjøp ting du ikke trenger

2.         Velge miljømerkede produkter (eks. Svanemerket)

3.         Velge produkter med lang levetid og lavt energiforbruk

4.         Spise mer grønnsaker og mindre kjøtt

5.         Kjøpe lokale produkter

6.         Spise økologisk mat

7.         Bruk handlenett

8.         Drikk vann fra springen, unngå flaskevann

 

Kildesortering og avfallshåndtering

1.         Selge eller gi bort ting du ikke trenger

2.         Kildesortere avfallet ditt.

3.         Levere tekstiler, metall-, glass- og farlig avfall til miljøstasjoner

4.         Bruke luktesansen før du kaster mat – unngå å kaste unødvendig, bruk restemat.

5.         Huske at alt elektronisk avfall må gjenvinnes riktig, mobiltelefonen din inneholder miljøskadelige stoffer og hele 95 % av mobiltelefonen kan gjenvinnes

6.         Si nei til uønsket reklame

7.         Bruke poser og emballasje flere ganger (unngå «takeaway»-kopper i papp og plas)

8.         Husk at klær og leker kan gå i arv

 

ENØK-tiltak og miljøbevissthet i hjemmet

1.         Skru av og trekk ut kontakten av elektriske apparater du ikke benytter

2.         Installere tidsur og termostater for oppvarming

3.         Bruke sparedusj og sparepærer

4.         Vask klær på lavere temperatur – det blir rent på 30 grader!

 

Grønne reisevaner

1.         Bruke beina eller sykkel hvor dette er mulig

2.         Reise mest mulig kollektivt

3.         Vurdere elbil som et alternativ til bensin- eller dieselbil

4.         Ta el-taxi i stedet for vanlig taxi

5.         Begrense antall flyreiser

6.         Samkjør med andre og vurder å bli med i et bilkollektiv istedenfor å kjøpe egen bil

 

I tillegg til dette kan du engasjere deg ytterligere ved å:

1.         Delta i den offentlige debatten, lokalt, regionalt eller nasjonalt

2.         Støtte eller bli medlem i en miljøorganisasjon.

3.         Gjøre deg kjent med miljøtiltak og aktiviteter der du bor

 

Del disse tipsene med familie, kolleger og venner, på Facebook, andre sosiale medier eller heng den opp (pdf) et godt synlig sted!