Nyheter

Avfall: Bellona møtte framtidens kildesorterere på Teknisk Museum

Avfallsuke på Teknisk Museum
Avfallsuke på Teknisk Museum
Bellona
Halfrid Hagemoen

Publiseringsdato: 27. mars, 2015

Skrevet av: Bellona

Visste du at én kilo gjenvunnet plast sparer miljøet for hele to kilo olje? Eller at en én grønn pose med matavfall kan frakte en buss hele 250 meter? Tirsdag 17.mars åpnet Teknisk Museum sin Avfallsuke, der Bellona, Renovasjonsetaten, Energigjenvinningsetaten (EGE) og LOOP fikk vise barn og unge hva som egentlig skjer med avfallet vårt, hva det kan brukes til og hvorfor det er så viktig at vi alle er med på å ta vare på viktige ressurser gjennom materialgjenvinning og kildesortering.

Mer enn 5000 barn og unge besøkte museet i uka som gikk, til glede for Bellona og de andre arrangørene.

– EGEs siste tall viser at vi kaster mindre mat og samtidig er flinkere til å sortere ut matavfall i grønne poser. I tillegg gjør dagens teknologi det nå mulig å gjenvinne plast opptil ti ganger. Dette er godt nytt for miljøet, men det er avgjørende at framtidens voksne forstår hvor viktig kildesortering er, og derfor er avfallsuka så spennende, sier Bellonas avfalls- og giftekspert, Karl Kristensen, som var tilstede under arrangementet.

– I avfallet vårt ligger det store mengder ressurser som kan gjenvinnes eller benyttes til å lage energi og mat, fortsetter han.

Bellona og de andre utstillerne viste barna hvordan våre matrester er med på å kjøre busser og lage næringsrik kompost til gartnerier og bønder. Hvordan leverposteibokser blir til sykler, og hvordan plastemballasje og papir vi gjenvinner får nytt liv. Debatt om forbruk Foto: Halfrid Hagemoen/ Bellona

– Bellona ønsker på denne måten å øke barn og unges bevissthet og engasjement rundt miljø- og klimaspørsmål, og håper at de både kan lære opp foreldrene sine, men også vil vokse opp til å bli gode kildesorterere selv, sier Karl Kristensen.

Debatt: Forbruk

Kristensen var også med som moderator for en minidebatt om forbrukets betydning for økende avfallsmengder. Fokuset var først og fremst på elektronikk og tekstiler, som en stadig større del av vårt moderne samfunn.

Quizkonkurranse

Under Avfallsuka inviterte Bellona de besøkende til å delta på quiz om avfall, miljø og klima. To heldige vinnere blir trukket ut og vil motta gavekort på produkter fra Stormberg, som nylig ble utnevnt til Norges mest bærekraftige varemerke for andre år på rad.

Vinnerne blir annonsert på vår Facebook-side søndag 29.mars.

Fakta:

Avfallsuke Halfrid
Nysgjerrige barn flokker seg rundt Bellonas Halfrid Hagemoen for å lære om forsøpling i havet. Foto: Maya Vedeld/ Bellona

– EGEs produksjon av energi, utsortering av plast og produksjon av biogass og biogjødsel bidrar totalt til en årlig reduksjon av klimautslipp på 260 000 tonn CO2.

– En grønn pose med matavfall kan frakte en buss hele 250 meter

– Tørr og ren plast kan gjenvinnes opptil 10 ganger

– Én kilo gjenvunnet plast sparer miljøet for hele to kilo olje

– Fjernvarmevirksomheten i Oslo fører til en årlig reduksjon i oljeforbruket på hele 50 millioner liter