Media

Avfallsuke Halfrid

Nysgjerrige barn flokker seg rundt Bellonas Halfrid Hagemoen for å lære om forsøpling i havet.

Avfallsuke Halfrid