Nyheter

Ny stortingsmelding om avfall: «Sirkulært byråkrati»

Olaf Brastad, seniorrådgiver i Bellona.
Olaf Brastad, seniorrådgiver i Bellona.
Bellona

Publiseringsdato: 21. juni, 2017

Skrevet av: Ellen Viseth

- Plast bør gjenvinnes og matavfall bør bli til biogass. Men regjeringen stiller ingen krav, de vil bare «utrede», sier seniorrådgiver i Bellona, Olaf Brastad.

– Jeg vil omtale denne meldingen som «sirkulært byråkrati», sier seniorrådgiver innen avfall i Bellona, Olaf Brastad.

– Det har ikke skjedd en eneste politisk, strategisk beslutning om avfall siden innføringen av deponiforbudet i 2009. Det er åtte år siden, beklager han.

Brastad påpeker at meldingen inneholder gode tiltak innen marin plastforsøpling og mikroplast.

– Men når det kommer til avfallshåndtering og gjenvinning er meldingen tiltaksløs. Det står hele tiden at man skal «utrede» og «vurdere», ikke faktisk gjøre noe. Det er skuffende, sier Brastad.

 

– Plast og mat må sorteres ut

Han er særlig skuffet over at meldingen ikke er tydelig når det gjelder utsortering av avfall og materialgjenvinningsmål.

– Plasten bør gjenvinnes og matavfallet bør bli til biogass. Her stiller regjeringen ingen krav, de vil i stedet «utrede». Men det er skrevet nærmere tusen sider om utsortering av plast og mat de siste fem årene. Dette gjøres allerede i brorparten av norske husholdninger, med gode resultater og til stadig lavere kostnader, sier Brastad.

Han mener regjeringen har latt seg styre av motkrefter som helst bare vil brenne alt søppel i samme ovn.

– Det virker som om byråkrati og politikere ikke vet hva som faktisk skjer og hva som faktisk er mulig. Hadde myndighetene lagt best practice til grunn, kunne vi allerede nå oppnådd EUs mål om 50 prosent materialgjenvinning, sier Brastad.

 

Savner politikk for farlig avfall

Det er bare fire år siden forrige regjering la fram en avfallsstrategi, heller ikke den inneholdt særlig mange konkrete tiltak.

– Her har regjeringen bedrevet mye gjenvinning. Dette er stort sett en oppramsing av lover og selvfølgeligheter. Regjeringen lar en viktig sjanse gå fra seg til å forbedre sirkulærøkonomien i Norge, mener Brastad.

Han savner også at meldingen tar tak i problematikken rundt farlig avfall.

– Det er alarmerende at meldingen ikke inneholder betydningen av en politikk for farlig avfall. En melding som ikke tar disse utfordringene alvorlig, er sirkulært naiv, sier Brastad.

Han var selv med på å skrive Bellonas rapport «Avskaffelsen av kastesystemet» i 2002.

– Selv om det er 15 år siden er denne fortsatt mer progressiv enn stortingsmeldingen som kom i dag. Det er bare å beklage, sier Brastad.