Nyheter

Halvhjertet opprydning i atomavfall

<small><i>Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona</i></small>
Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona
Kjetil Grude Flekkøy

Publiseringsdato: 12. oktober, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

- 50 millioner til å rydde opp i atomavfallet fra reaktorene i Halden og Kjeller, er småpenger og altfor kortsiktig. Her trengs det en langsiktig finansiering på minst tre milliarder kroner de neste ti årene, altså 300 millioner i året.

Det sier atomfysiker og daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer.

Må satse langsiktig

Han understreker at langsiktige investeringer er svært viktig fordi dette er en prosess som må gjøres skikkelig og som ikke kan avbrytes underveis.

– Staten har et stort ansvar og også internasjonale forpliktelser når det gjelder atomreaktorene og -avfallet derfra.

Halden atomreaktor Atomreaktoren i Halden (arkiv)

– Kunstig åndedrett

Bøhmer er svært kritisk til at regjeringen samtidig bevilger så mye til forskningsprogrammet i Halden. Her setter de av over 50 millioner kroner i året for årene 2018-2020, i tillegg til et ekstraordinært driftstilskudd for 2018 på 50 millioner. Det betyr at staten for første gang bidrar med over 100 millioner kroner til ett års drift av Halden-reaktoren.

– Det henger rett og slett ikke på greip at de vil drive kunstig åndedrett til et forskningsprogram som sliter på grunn av manglende etterspørsel. Når de mangler kunder, få som ønsker dette, er det heller ingen grunn til å holde det i live.

 

– Sent, men godt

Regjeringen bevilger også penger til et nytt tilsynsorgan for håndtering av atomavfallet, som skal være i gang fra 2021.

– Dette er svært positivt, men også dette burde vært i gang allerede, ikke i 2021, mener Nils Bøhmer.