Nyheter

Høringssvar Brevik

Statens kartverk

Publiseringsdato: 19. februar, 2018

Norge trenger et nytt deponi for farlig avfall. Bellona mener dette bør legges til Dalen gruver i Brevik. Her kan du lese hele Bellonas høringssvar til det foreslåtte planprogrammet for Brevik-løsningen.

Høringssvar: Forslag til planprogram for et mulig deponi i Brevik

Bellona:

  • støtter det foreslåtte planprogrammet for deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall.
  • mener dette er det beste alternativet for et nødvendig nytt deponi i Norge.
  • stiller seg kritisk til det konkurrerende alternativet Raudsand i Nesset kommune.

HER kan du lese hele høringssvaret til Bellona (pdf).

Forslaget til planprogram finner du HER (pdf).