Nyheter

Fra avfall til ressurs – om gjenvinning og verdi av plast i oppdrettsnæringa

Kassert tauverk
Kassert tauverk
Bellona
Kari Torp

Publiseringsdato: 19. juli, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

Regjeringen vil doble bruken av sekundære råmaterialer i løpet av de neste ti årene.Hvordan får vi til gode ordninger som sikrer reduksjon av jomfruelig plastforbruk, gode innsamlingsordninger, gjenvinning og gjenbruk av materialer? Har vi de insentiver vi trenger eller finnes det fortsatt barrierer?

26. august går Aqua Nor, som er Norges største havbruksmesse,  av stabelen i Trondheim. I forbindelse med messen inviterer Bellona og  NCE Aquatech Cluster (Norwegian Aqaculture Technology) til et faglig dypdykk i denne tematikken.

Havbruksnæringen, som den største produsenten av hardplastavfall i Norge, må bidra til å sikre gjenvinning av plast fra næringen. Det jobbes allerede for å samle, gjenvinne og skape verdi av plast i verdikjeden. Men hvor langt har næringa egentlig kommet? Og er den nasjonale strategien konkret nok til å nå målet om dobling?

Program for arrangementet- som blir digitalt:

Politiske føringer og ny norsk strategi for sirkulær økonomi

Hva gjør havbruksnæringen? Korte innlegg fra fire virksomheter

Hva må til for å oppnå god sirkulær håndtering av plast i oppdrettsbransjen?

Panelsamtale – Spørsmål og samtale mellom innlederne

Les mer om programmet og og meld deg på  her.