Nyheter

Bellona aksjonerer mot gamle offshore-skip

Frederic Hauge fra en tidligere Bellona-aksjon
Frederic Hauge fra en tidligere Bellona-aksjon

Publiseringsdato: 5. august, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

I over fem år har to eldre offshore-skip ligget i opplag ved Bru kai i Stavanger kommune. Den tekniske tilstanden til de nær femti år gamle skipene blir stadig dårligere, og ingen tar ansvar for sikkerheten. På bakgrunn av mottatte bekymringsmeldinger om skipenes tekniske tilstand går Bellona til aksjon for å inspisere skipene i dag, 5. august klokken 12.00.

– MS Sea Safety og MS Sea Pilot har ligget i et ingenmannsland når det gjelder ansvar. Dette blir et økende problem etterhvert som flere rigger og offshore-skip går ut av drift. Derfor er det viktig at jussen klargjøres nå, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

De to offshore-skipene har ligget i opplag på Rennesøy i Stavanger kommune siden 2016, og har skiftet eiere flere ganger. Ifølge NRK har skipene per i dag har to ulike eiere. Noen av de involverte selskapene har gått konkurs, og kommunen har utestående havneleie. Det er uklart hvem som har ansvar for å fjerne skipene dersom de utgjør en miljørisiko.

– Skipene utgjør et avfallsproblem, i tillegg til en potensiell miljørisiko med tanke på lekkasje av blant annet diesel, olje eller kjemikalier. De har i lange perioder ligget til kai ulåst og uten vakthold, og vært til stor sjenanse for lokalbefolkningen. Vi krever at myndighetene umiddelbart tar grep for å fjerne dem og sørge for at de blir håndtert av et dekommisjoneringsverft for opphugging og forsvarlig håndtering av farlig avfall, sier Hauge.

Bellonas ekspert-team, bestående av Sigurd Enge, Runa A. Skarbø og Eivind Berstad, i tillegg til stifter Frederic Hauge, skal i første omgang undersøke skrogene ved hjelp av en undervannsrobot (ROV). Hvis det viser seg at skipene er i så dårlig forfatning som fryktet, vil aksjonistene ta seg om bord for ytterligere undersøkelser.

– En viktig grunn til å foreta en skrogbesiktigelse er at sjøvannsinntakene kan være rustet eller grodd igjen. Hvis disse er i dårlig stand kan det føre til vannfylling og i verste fall at skipene synker ved kai. Vi vil sjekke den tekniske tilstanden på blant annet sjøkister, ventiler og røropplegg, og se etter rustangrep på skrog og dekk. Skipene har ikke egen brannvernberedskap siden de for tiden ikke er bemannet. Vi ønsker derfor også å ta rede på hvordan brann- og oljevernberedskapen er ivaretatt, sier seniorrådgiver i Bellona og sivilingeniør i marin teknikk, Runa A. Skarbø.

I august 2019 sendte Sjøfartsdirektoratet en bekymringsmelding til Kystverket vedrørende tilstanden på skipene, men ingenting har skjedd siden. Stavanger kommune overtok ansvaret etter kommunesammenslåingen med Rennesøy i 2020.

– Kystverket burde reagert på bekymringsmeldingen og pålagt kommunen å rydde opp, sier Hauge.