Media

IMG_3038

Bellona har bakt karbonfangstkake for å feire at det blir karbonfangst og lagring på avfallsanlegget på Klemetsrud.

Bellona har bakt karbonfangstkake for å feire at det blir karbonfangst og lagring på avfallsanlegget på Klemetsrud.