Nyheter

– Ingen strømsparehjelp fra regjeringen

Publiseringsdato: 15. juni, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete presenterte i dag regjeringens stortingsmelding om bygningspolitikk.

Bellona er skuffet over at den ikke gjør det lettere for husholdninger og næringsliv å bidra i klimakampen.

– Vi har gang etter gang foreslått enkle, gode ordninger som gjør at folk flest kan redusere energiforbruket selv. Men i denne slappe stortingsmeldingen er det ingen hjelpende hånd å få fra regjeringen.

– Hvis man for eksempel vil etterisolere boligen sin, får man i dag ingen støtte fra Enova. Lista over strømsparetiltak som får støtte, må utvides kraftig, sier Nereng.

Regjeringen vil ikke utrede energisparebevis

Bellona har også foreslått å utrede såkalte energisparebevis – som ganske enkelt vil gjøre at håndtverkere kan tilby reduserte priser for strømsparetiltak, fordi de tjener ekstra penger på dem.

– Vi har ikke bedt om mer enn en utredning av denne ordningen. Når miljøorganisasjoner og en samlet byggebransje står sammen om et slikt krav, er det skuffende at regjeringen velger å overse det, sier Nereng.

I klimameldingen skrev regjeringen at det offentlige skal gå foran når det gjelder energieffektivisering. Bellona er skuffet over at heller ikke byggemeldingen konkretiserer hvordan det skal skje.

– Vi mener det offentlige må stille krav om at bygningene de leier skal være energieffektive. Det vil føre til etterspørsel etter energisparekompetanse i byggebransjen, og spare mye strøm. Dessuten bør vi forvente såpass av det offentlige at stat og kommuners egne oppussingsprosjekter gir bedre energieffektivitet.

Skryter av prosessen

Nereng ser imidlertid to lyspunkter.

– For det første er det bra at regjeringen slår fast at det faktisk skal bli satt et nasjonalt mål for energisparing. De har dessverre ikke villet konkretisere det i nærmere i denne omgang, men vi krever at det blir ambisiøst og fører til reelle omstillinger. For det andre skal kommunal- og regionaldepartementet ha skryt for at de har hatt en åpen og ryddig prosess når byggemeldingen har blitt laget.

Innholdet i meldingen er spesielt skuffende med tanke på de forventninger som regjeringen har skapt på forhånd. For eksempel hadde statssekretær Dag-Henrik Sandbakken på Twitter 25. april følgende melding: «Gled dere til bygningsmeldingen kommer. Da blir det mer om bygg og energi!»

Krever sterkt kontrollregime

NRK kunne i går melde at regjeringen i byggemeldingen vil gjøre det enklere for folk å bygge om på huset. Mange huseiere skal nå slippe å søke om tillatelse fra kommunen.

– Vi mener det må bli ført god kontroll med at reglene om høy energieffektivitet likevel overholdes. Derfor må dette vedtaket følges opp med stikkprøver.

Fremleggingen av byggemeldingen ble gjort på Vulkan-tomta i Oslo sentrum. Der ligger også Bellonahuset, som ved åpningen i fjor var Norges mest energieffektive kontorbygg.