Nyheter

Sammen om lavere strømkostnader i Oslo

Publiseringsdato: 26. september, 2012

85 prosent av utleierne av næringsbygg i Oslo mener det er viktig at lokalene deres bruker så lite energi som mulig. Nå starter kampanjen for å kutte hovedstadens strømkostnader.

Prosjektet ”Ja til det store strømkuttet”, som er et samarbeid mellom Siemens, Bellona og Oslo Kommune lanseres i Oslo i dag. Prosjektet skal sørge for at næringslivet kutter unødvendig høye strømregninger, slik at hovedstaden blir mer energieffektiv.

Kampanjekontor skal heve kunnskapen

– Kunnskap om teknologiske muligheter og offentlige støtteordninger må opp og frem. Strømregningene i Oslo er for høye når man ser hvilke smarte og tekniske muligheter som eksisterer nettopp for energieffektivisering av bygg, sier Per Otto Dyb, administrerende direktør i Siemens.

Dyb tror mangel på kunnskap om hvor mye penger man kan spare er hovedårsaken til at så få har satt i gang energieffektiviseringstiltak. Derfor blir det opprettet et kampanjekontor i Torggata i Oslo sentrum, hvor unge ambassadører vil dele informasjon om økonomiske og miljømessige gevinster ved å satse på energieffektivisering av næringsbygg.

– Det finnes allerede gode støtteordninger og finansieringsløsninger. Alt for få har kjennskap til og kunnskap om disse ordningene, og aner ikke hvor mye de kan spare på relativt kort sikt ved å energieffektivisere, sier Dyb.

Dyb får støtte av Frederic Hauge i Bellona som peker på at Oslo kan effektivisere like mye strøm som Trondheim bruker.

Ber norske bedrifter ta ansvar

I rapporten ”Oslo Smart City – En rapport om hovedstadens miljøpotensial” kommer det frem at Oslo kan kutte energiforbruket med rundt en tredjedel. Det største kuttpotensialet oppnås ved å energieffektivisere næringsbygg. Målet med prosjektet er derfor at utleiere og leietakere vil være med på en felles kamp for lavere strømregninger.

– Vi håper og tror at kampanjen bidrar til å øke bevisstheten blant virksomheter, myndigheter og innbyggere, slik at vi sammen kan realisere potensialet for energieffektivisering. Resultatet er lavere energikostnader, sier Hauge.

###

Om Oslo Smart City

Siemens og Bellona har i samarbeid med utvalgte byer etablert prosjektet Smart Cities. Målet for prosjektet er økt bevissthet om energieffektivisering og hente ut det det potensialet for energieffektivisering som finnes i byene. En Smart City er en by som ønsker å redusere energibruk. Hittil er Trondheim (2009) og Bergen (2011) smarte byer i Norge. Nå står Oslo for tur.