Nyheter

Vil ha energieffektive næringsbygg

Bellona

Publiseringsdato: 26. september, 2012

63 prosent av leietakere og 85 prosent av utleiere av næringsbygg i Oslo mener det er viktig at byggene deres bruker så lite energi som mulig. Dette viser en ny undersøkelse, som er en del av prosjektet ”Ja til det store strømkuttet”.

”Ja til det store strømkuttet” er et prosjekt som gjennomføres av Oslo Smart City, et samarbeid mellom Simens og Bellona. I undersøkelsen kommer det frem at mer enn 6 av 10 leietakere er villige til å betale høyere husleie dersom de sparer det samme eller mer på strømregningen.  96 prosent av utleierne svarer også ja til å energieffektivisere byggene sine, dersom leietaker ønsker å være med på finansieringen gjennom høyere husleie.

– Dette er tall som gir håp for fremtiden. Hvis flertallet av utleiere og leiere vil at byggene deres skal bruke minst mulig energi, kan vi jobbe sammen og sette i gang tiltakene som trengs for å energieffektivisere næringsbyggene våre, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Les mer på kampanjens nettsider her

Betaler for høy strømregning

77 prosent av leietakerne sier også at de legger svært stor eller ganske stor vekt på de totale leiekostnadene, inkludert felleskostnader og energikostnader, når de ser etter nye lokaler.

– Tallene fra undersøkelsen viser at mange leietakere og utleiere vet at energieffektivisering er bra både for lommeboka og miljøet. Næringslivet og det offentlige i Oslo betaler for mye for energi dag, sett i lys av hvilke teknologiske muligheter som eksister, sier Per Otto Dyb, administrerende direktør i Siemens Norge.

Finnes finansieringsordninger

Viljen til å energieffektivisere er stor, men 47 prosent av utleierne svarer at de ikke har foretatt endringer for å energieffektivisere bygningene de leier ut. 23 prosent sier det er for dyrt. Det finnes imidlertid gode finansieringsordninger. En av disse ordningene er såkalte ”Grønne leiekontrakter”, noe 59 prosent av utleierne i Oslo ønsker å ta i bruk for å håndterer fordelene og ulempene ved miljøoppgraderinger mellom utleier og leietakere.  Bellona har selv inngått en slik avtale, forteller Hauge.

– Vi i Bellona inngikk en grønn leiekontrakt da vi inngikk ny leieavtale sist. Dette er lønnsomt både for Bellona, utleier og miljøet, sier Hauge og legger til at han er optimistisk på vegne av kampanjen.

 – Bellona håper og tror at kampanjen bidrar til å øke bevisstheten blant virksomheter, myndigheter og innbyggere, slik at vi sammen kan realisere potensialet for energieffektivisering. Resultatet er lavere energikostnader, sier Hauge.

###

Om Oslo Smart City

Siemens og Bellona har i samarbeid med utvalgte byer etablert prosjektet Smart Cities. Målet for prosjektet er økt bevissthet om energieffektivisering og hente ut det det potensialet for energieffektivisering som finnes i byene. En Smart City er en by som ønsker å redusere energibruk. Hittil er Trondheim (2009) og Bergen (2011) smarte byer i Norge. Nå står Oslo for tur.