Nyheter

La frem forslag om skattefradrag for ENØK

Guro Nereng
Guro Nereng
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 24. februar, 2014

- Bellona foreslår at et bredt spekter av tiltak skal gi rett til skattefradrag, for eksempel etterisolering av gulv, tak og vegger, og dessuten solceller og rentbrennende ovner, sier Bellonas seniorrådgiver Guro Nereng.

I dag mandag kl 1300 tar Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft imot Bellona, to andre miljøorganisasjoner, to NHO-organisasjoner og Norske Boligbyggelags Landsforbund*.

Organisasjonene vil legge frem et omforent forslag til innretning på ordningen med Skattefradrag for Enøk som regjeringen har sagt skal innføres.

– Hvilke tiltak som skal utløse skattefradrag, og ikke minst hvilke minstekrav som skal stilles til dem, er spesielt vektlagt i forslaget, sier Guro Nereng, seniorrådgiver innen energieffektivisering i Bellona. – Gruppen med organisasjoner har vært opptatt av balansen mellom enkle kriterier og at energieffektivisering av en viss kvalitet må utføres, fortsetter hun.

Det er allerede vedtatt at et skattefradrag for energieffektiviseringstiltak skal innføres. Viktige spørsmål gjenstår likevel, blant annet hvilke tiltak som skal inkluderes.

Bellona foreslår at et bredt spekter av tiltak skal gi rett til skattefradrag, for eksempel etterisolering av gulv, tak og vegger, og dessuten solceller og rentbrennende ovner. Et viktig krav er også å få ordningen på plass allerede gjennom revidert statsbudsjett for 2014.

– Vi setter pris på at regjeringen vil høre på forslagene våre. Det viser at de jobber seriøst med denne ordningen, som det haster å få på plass, fastslår Guro Nereng og utdyper:

– Endelig får vi på plass noe som gir vanlige folk et insentiv og hjelp til energitiltak i hjemmet. Det er en målgruppe som fram til nå har fått svært begrenset støtte, nemlig Norges 2,2 millioner husholdninger, som  til sammen står for over halvparten av energibruken i byggsektoren. Omsider kan vi si at Norge nærmer seg en helhetlig politikk for energieffektivisering og omlegging i bygningsmassen.

Ordningen kan gi store fordeler: Grønne arbeidsplasser vil oppstå, og folk vil få bedre boliger med god komfort og lavere energibruk. Bellona og de øvrige i gruppen vil imidlertid ikke strekke armene i været før målstreken er passert, og den endelige ordningen er vedtatt. Miljøvernministeren må nå få med seg resten av regjeringen på en ordning der våre forslag er inkludert.

Se hele forslaget her.

* Bellona, Norges Naturvernforbund, Zero, Norsk Teknologi, BNL – Byggenæringens landsforbund og NBBL – Norske Boligbyggelags Landsforbund