Nyheter

Miljøbygg – fra high-tech til low-tech?

"2226", Østerrike

Publiseringsdato: 6. juni, 2014

Skrevet av: Bellona

- En må ikke la seg begrense av regler og rammeverk, men heller se det som en mulighet til å være kreativ og tenke nytt, sa Dietmar Eberle, grunnlegger av arkitektfirmaet Baumschlager Eberle, da Bellona møtte dem i deres eget kontor, low-tech miljøbygget «2226». Tre uker senere var han å treffe på den årlige bygg- og byutviklingskonferansen, FutureBuilt, i Norge. Er fremtidens miljøbygg low-tech?

– I fremtiden vil vi snakke om kvalitet, ikke kvantitet, fastslo Dietmar Eberle fra scenen under FutureBuilt-konferansen i Asker, utenfor Oslo, 4.juni. Tre uker før var Bellona og Aspelin Ramm på besøk i hans kontor i Østerrike og så denne ideen i praksis.

I Lustenau i Østerrike står bygget 2226, oppkalt etter intervallet i innetemperatur som varierer mellom 22 og 26 grader. Bygget har verken oppvarming eller kjøling, ventilasjonen besørges med automatisk åpne vindusslisser og de tykke kalkbelagte murveggene gir kald temperatur på varme sommerdager og holder på varmen om vinteren. Arkitektfirmaet er både opphav til og bruker av bygget, og har hatt 2226 som sitt hovedkontor i ett år. Baumschlager Eberle har tegnet mer enn 300 bygninger over hele verden og fokuserer på både energi- og økonomisk effektive løsninger.

2226 Østerrike
Foto: Lene Hodge/ Bellona

– I en tid der byggene blir stadig mer avanserte og det ene systemet overgår det andre, i jakten på det mest energieffektive, ville vi vite hva som skjer hvis vi skreller av så mye som mulig av disse systemene og går «back to basics», forteller Guro Nereng. Hun har i en årrekke jobbet med bygg og energieffektivisering i Bellona, og har fulgt utviklingen tett.

– 2226 er bygget for akkurat denne plasseringen, med materialer herfra og tilpasset klimaet akkurat her. Vi lager aldri det samme to ganger, sier Willem Bruijn i arkitektbyrået Baumschlager Eberle. Han har satt av hele dagen til å vise det norske reisefølget rundt. Etter å ha sett en rekke andre av firmaets bygg står vi endelig foran det unike 2226.

– Det er veldig spennende å se noe som viser helt ny tankegang, sier Nereng om bygget hun nå står foran. Her er alle valg tatt for å oppfylle en funksjon, fra materialer som krever lite vedlikehold til størrelse på vinduer og dører, inntrukne vinduer for solavskjerming, tykkelsen på veggene og byggets plassering i forhold til vind- og solforhold, fortsetter hun.

2226 Østerrike
Foto: Lene Hodge/ Bellona

Tidløst

– Ved å bygge tidløst med få og naturlige materialer, fleksible planer samt et minimum av tekniske installasjoner har arkitektene skapt et bygg som vil vare i lang tid uten behov for store ombygninger og ny teknikk, sier Bjørnar Johnsen bekreftende. Han er arkitekt og utviklingsleder for Aspelin Ramms datterselskap Infill og tydelig imponert over det han ser. – Miljøvennlighet i all sin enkelhet, konstaterer han.

For Bellona er konklusjonen klar: Forenkling er helt klart veien å gå for å oppnå best mulig miljøeffekt i fremtidens bygg, både for investorer, installatører, driftere og brukere av byggene.

– Deler av valgene som er gjort her bør absolutt være overførbare til Norge, fastslår Guro Nereng. – Derfor er det både inspirerende å se et bygg der man har turt å gjøre noe annerledes, og gledelig at konferansen FutureBuilt, hvor store deler av norsk byggebransje er tilstede, også ser verdien i nettopp dette bygget, konkluderer hun.