Nyheter

Stor tro på fremtidens smarte byer

Publiseringsdato: 26. mars, 2015

Fremtidsoptimisme, nye teknologiske løsninger og et ønske om å ta byrommet tilbake preget Smart City-konferansen i Trondheim.

19. Mars 2015 arrangerte Trondheim Kommune, i samarbeid med Siemens og Bellona, SmartCity konferansen 2015. Tema for konferansen var «Hvis fremtidens ledere fikk bestemme».

I paneldebatten var fremtidens ledere representert ved Ola Magnussen Rydje (NHO), Peder W. Engseth (H), Snorre Valen (SV), Sivert Bjørnstad (FrP), Sunniva Bratt Slette (NTNU) og Anna Serafima Svendsen Kvam (Grønn Ungdom).

Det ble en livlig debatt med mange gode forslag på hva som ville gjøre Trondheim til en «SmartCity» i 2050.

Se varaordfører Knut Fagerbakkes åpningsinnlegg

 

Fossilbil-fri by i 2050

De fleste var optimister med tro på at vi er i stand til å ta de rette beslutningene og ta i bruk den teknologien og løsningene som allerede finnes.

– Jeg vil ha sterkere fokus på utdanning og lære mer fra hva andre byer har gjort, sa Sunniva Slette fra NTNU.

Snorre Valen fulgte opp med å vise til hva Trondheim allerede hadde gjort på transportsiden, og trodde at i 2050 ville de ikke være fossilbiler i Trondheim sentrum.

– Vi kan løse klimautfordringene med dagens teknologi, mener Siemens-sjef Anne-Marit Panengstuen. Hun viste til de mange løsningene som allerede finnes, slik som el-ferjen Ampere i Sognefjorden.

Last ned Panengstuens innlegg her:

 

Kina mest positiv til smarte byer

Morten Jastrup (Monday morning/Sustania ) sa at det finnes mange muligheter i kompakte, grønne byer. For eksempel trenger en by bare en femtedel av mengden rør og energi til varme og kjøling som man trenger på landsbygda.

Jastrup sier at Kina er det landet som er mest positivt til smart city-løsninger, med India som nummer to.

Det klare budskapet fra innlederne var å ta i bruk de løsningene som vi allerede har, og at politikere og myndigheter må legge forholdene til rette for at løsningene blir valgt. Et godt eksempel her er norsk elbil-politikk, hvor incentiver og rammevilkår har ført til at Norge i dag er front når det gjelder bruk av utslippsfrie elbiler.

Se Morten Jastrups presentasjon: Smart Cities – a global opportunity and response to challenges

 

– Fra Henry Ford-byen til Facebook-byen

Etter pausen fikk konferansen et overraskende besøk fra Leo Johnson, en av grunnleggerne av klimarådgivningsselskapet Sustainable Finance, og dessuten broren til Londons kjente borgermester Boris Johnson.

Johnsons kjepphest er å fokusere mer på mennesker enn på teknologi når man skal bygge smare byer.

– Vi trenger byer som er bygget opp rundt mennesker, og vi må begynne å ta tilbake det offentlige rom. Vi går fra Henry Fords by til Facebooks by; bort fra hverandre og inn mot hver vår skjerm, sa Johnson.

Annemie Wyckmans, professor i bærekraftig arkitektur ved NTNU, pekte på koblingen mellom akademia, byer og myndigheter for å finne gode løsninger. Per Espen Stoknes, klimaforsker ved BI, avsluttet den faglige delen med å belyse hvorfor vi gjør de valgene vi gjør, og hva som skal til for at vi gjør flere miljø- og klimavennlige valg.

Annemie Wyckmans – Smart sustainable cities forskningstatus

 

Vaktmester ble miljøhelt

Øyvind Eklo fra Byåsen skole fikk prisen som kommunens miljøhelt, bl.a. for sitt arbeid med energisparing ved skolen. I løpet av de siste tre årene har de klart å spare 16,4 prosent av energien.

– Jeg er stolt av at mange års arbeid med energieffektivitet har blitt lagt merke til. Dette vil motivere til ytterlige innsats i energieffektiviseringsarbeidet, sa Eklo.

Her er video fra konferansen:

SmartCity-konferansen 2015 from Siemens Norge on Vimeo.