Nyheter

Nå kan regjeringen faktisk levere på ENØK

Lene Elizabeth Hodge
Lene Elizabeth Hodge
Bellona

Publiseringsdato: 9. september, 2015

Skrevet av: Lene Elizabeth Hodge

Statsminister Erna Solberg offentliggjorde tirsdag 8. september i Trondheim at regjeringen i statsbudsjettet for 2016 vil innføre skattefradrag for ENØK-tiltak i husholdningene.

Miljøstiftelsen Bellona, som sammen med en rekke miljø- og bransjeorganisasjoner lenge har jobbet for en god fradragsordning for enøk-tiltak, jubler.

– ENØK-fradraget har vært lovet og varslet lenge, men nå kan regjeringen faktisk innfri valgløftene de ga i 2013. Dette er svært gode nyheter for alle som har lyst å gjøre enøk-tiltak i hjemmet og spare både penger, energi og miljøet, sier Lene Hodge, rådgiver for energieffektivisering i Bellona.

Energibruk i byggsektoren utgjør ca. 35 % av energibruken i fastlands-Norge.

– Her ligger et stort potensial til at frigjort, ren energi gjennom energieffektivisering i denne sektoren kan benyttes til klimatiltak i andre sektorer, sier Hodge.

For folk flest

Bellona har lenge krevd at Erna innfører enkel, forståelig og god ordning som virkelig treffer folk flest sine behov, både i privatboliger og boligselskap.

– Det er viktig at folk flest kan ta del i ordningen. Derfor må også tiltak som etterisolering av gulv, loft, vegg, og utskifting av vinduer og dører inngå, sier Hodge.

Slike tiltak inngår nemlig ikke i dagens Enovatilskudd, som ble lansert i januar 2015. Enovatilskuddet gir heller ikke støtte til beboere i boligselskap, noe som begrenser ordningen ytterligere.

Radikal endring

– Enovatilskuddet har vært en midlertidig ordning i påvente av enøk-fradraget, som dessverre ikke svarte til folks behov. Med skattefradrag for flere tiltak vil dette endres radikalt, sier Hodge

– Energisparing i norske hus og hjem er viktig fordi jo mindre ren strøm vi bruker på oppvarming, jo mer kan brukes på gode klimatiltak som el-biler, el-fergjer og elektrifisering av sokkelen, avslutter hun.

Bellona jobber kontinuerlig med å få på plass gode rammevilkår for både energieffektivisering – og omlegging innen de ulike markedssegmentene i byggsektoren.

For flere kommentarer, kontakt Lene Hodge på tlf: +47 952 33 631 eller epost: lene@bellona.no