Nyheter

Skal bidra til å redusere NOx i byer

Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona (t.v.) og Jørn-Andre Hammer, adm.dir. i Asak Miljøstein (t.h.)
Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona (t.v.) og Jørn-Andre Hammer, adm.dir. i Asak Miljøstein (t.h.)
Tore Berntsen

Publiseringsdato: 22. desember, 2016

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Asak Miljøstein og Bellona har undertegnet en samarbeidsavtale om å bidra til reduksjon av NOx i norske byer. Samarbeidet skal fokusere på NOx' miljø- og helseskadelige effekt og skissere muligheter for hvordan Asak Miljøstein kan bidra til å kunne løse dette samfunnsproblemet.

-NOx er et økende helseproblem, ikke bare et miljøproblem. Meteorologisk institutts modellering av Bergen sentrum for to år siden viste at halvparten av Bergens befolkning lever i et meget helsefarlig område. Flere norske byer sliter med det samme, og det koster oss dyrt å ikke ta tak i problemet, sier Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona.

En TØI-rapport fra 2014 viser at helsekostnaden for samfunnet for utslipp av 1 kg NOx er 312 kroner pr. år. I følge WHO står vegtrafikken for 22 % av NOx-utslippet her i landet, og det dør 3.000 mennesker hvert år i Norge som følge av luftforurensning, hvor NOx er den mest helseskadelige.

Belegningsstein
Sentralt i samarbeidet står Asak Miljøstein og deres danske samarbeidspartner Photocats arbeid med å utvikle belegningsstein med NOx-reduserende egenskaper. Teknologien bak er basert på naturens egen metode, fotokatalyse. Virkestoffet er titandioksid, et naturlig stoff som fungerer som en katalysator og bryter ned NOx i luften ved hjelp av UV-lys. Stoffet tilføres en transparent væske som påføres betongoverflaten, og som trekker ned og binder seg til betongen. Steinen kan brukes på fortau, torg og parkeringsarealer, og gir en aktiv NOx-nedbrytende overflate.

– Vi har kontinuerlig fokus på utvikling av nye produkter og løsninger som kan bidra til et bedre miljø. Vi har allerede permeable dekker, som hinder oversvømmelser ved styrtregn, og tette dekker som hindrer forurensning av grunnvann. Belegningsstein med NOx-reduserende egenskaper føyer seg inn i rekken av våre grønne produkter, sier administrerende direktør Jørn-Andre Hammer, i Asak Miljøstein.

Referanseområder
– Asak Miljøstein er blant de beste i klassen på å tenke helhet i problemstillingen rundt dette. Vi skal sammen jobbe videre for å se hvordan bedriften kan bidra inn i urbane miljøer, sier Bøhmer.
Som en del av samarbeidet vil man også søke å finne egnede referanseområder for belegningssteinen. Bellona vil også bistå Asak Miljøstein i arbeidet med å sikre hele leverandørkjeden for å optimalisere bruken av materialer med hensyn til miljø, klima og økonomi. – Et felles mål med avtalen er også å bidra til gradvis utvikling av den totale miljø- og klimapresentasjonen til Asak Miljøstein, sier Bøhmer.

For mer informasjon, se Asak Miljøstein sine nettsider.