Nyheter

Om å vise vei

<small>Christian Eriksen,
Fagsjef i Bellona.</small>
Christian Eriksen, Fagsjef i Bellona.
Fredrik Naumann/Felix Features

Publiseringsdato: 9. mai, 2019

Skrevet av: Christian Eriksen

Bellona ser på den utslippsfrie byggeplassen som et kinderegg: Kutt i utslipp av CO2, NOx og partikler for et bedre klima og nærmiljø, mindre støy og vibrasjoner for bedre arbeidsforhold på byggeplassen, og potensielt store økonomiske besparelser gjennom mer effektiv drift. Det norske eksempelet kan nok en gang vise vei internasjonalt.

Eksempelets makt er enestående. Det kan hylle og sverte, det kan støtte og bestride. Det kan fremme noe ukjent og rokke ved det etablerte. Gode eksempler kan forandre noe man mente ikke kunne forandres.

Som da Norges første elbil kom til landet, allerede i 1989. Importert av Bellonas Frederic Hauge og Morten Harket som hadde klokkertro på strømmens fortreffelighet. De mente at elbilen burde slippe bompenger, så de kjørte gjennom uten å betale. Da politiet konfiskerte bilen, ble den kjøpt tilbake på auksjon for 1 krone – ingen andre ville ha den. Dagens elbilfordeler har vært avgjørende for at elbilen nå utgjør en femtedel av nybilsalget. Et annet eksempel er Oslos klimabudsjett. Tidlig avfeid av kritikere, nå en betydelig suksess – og fremover muligens en forutsetning for å kunne regnes som en av verdens klimavennlige byer.

I transportsektoren bygges helelektriske ferger, landstrøm er på vei inn i havnene og på veien byttes fossilbiler med elektriske. I byggsektoren er man kommet langt i arbeidet med energipositive bygg. Men på bygge- og anleggsplassene har endringene latt vente på seg.

Først i 2015 begynte noe å skje. Solceller var starten på noe større for Omsorgsbygg, et kommunalt byggforetak i Oslo. Via fornybar byggtørk til testing av elektriske maskiner har Omsorgsbygg brukt sin innkjøpsmakt, stilt krav til sine samarbeidspartnere og lagt listen høyere samtidig som de har løftet bransjen med seg. Sammen har Omsorgsbygg og Bellona på kort tid satt utslippskutt i bygg og anlegg høyt på agendaen.

Magasin om Utslippsfrie Byggeplasser Magasin om Utslippsfrie Byggeplasser

Vårt felles mål er en utslippsfri byggeplass. Denne byggeplassen har ingen lokale utslipp, siden fossile maskiner er erstattet med utslippsfrie teknologier. Det benyttes heller ikke biodiesel her, fordi klima- og miljøeffekten foreløpig er svak eller negativ, tilgangen usikker og prisen høy. Biodiesel forlenger fossilmotorens levealder og motvirker det nødvendige teknologiskiftet. Utslippsfri byggeplass betyr nye løsninger: nyutviklede maskiner og utstyr, utslippsfri transport av masser og materialer, tilpassing av planlegging og logistikk, reell sirkulær tenkning om materialer og avfall. Vi ser nærmere på forutsetningene i Bellonas nye Magasin om Utslippsfrie Byggeplasser.

Ambisjonen er langsiktig. For at de nye løsningene skal bli standarden, må de drives frem, testes og spres gjennom de gode eksemplene. Dem presenteres det flere av i magasinet. Og når nå lista er lagt, må vi raskt skalere opp.

Bellona ser på den utslippsfrie byggeplassen som et kinderegg: Kutt i utslipp av CO2, NOx og partikler for et bedre klima og nærmiljø, mindre støy og vibrasjoner for bedre arbeidsforhold på byggeplassen, og potensielt store økonomiske besparelser gjennom mer effektiv drift. Det norske eksempelet kan nok en gang vise vei internasjonalt.