Nyheter

Likevel ingen kraftkabler over Lista

Publiseringsdato: 9. desember, 1999

Skrevet av: Inge Alme

Statnett har ombestemt seg og vil likevel ikke legge kraftkabler over Listalandet. Samtidig sier de nei til bygging av elektrodeanlegg i Flekkefjord. Dette er en stor seier både for lokalbefolkningen og Bellona, som har vært sterkt engasjert i denne saken.

I forbindelse med planene for kraftutveksling mellom Norge og Tyskland har Statnett tidligere fått tillatelse til å legge to kraftkabler over Listalandet. Kablene var planlagt å gå over et landskapsverneområde og ville ha truet både unike naturverdier og fredede kulturminner. Dette skapte sterke reaksjoner både hos Bellona og lokalbefolkningen. Bellona har hele tiden hevdet at det vil være en bedre løsning å la tysklandskablene gå inn Fedafjorden, hvor det uansett skal legges en kabel til Nederland.

I dag kom imidlertid den gledelige meldingen om at Statnett har endret planer. Bakgrunnen er i følge Statnett at det tyske kraftselskapet EuroStrom i april trakk seg fra avtalen om å utveksle elektrisk kraft gjennom den ene kraftkabelen. Grunnlaget for to kabler blir dermed borte, og kostnadene med å ilandføre den ene kabelen inn Fedafjorden blir ikke så mye større enn den opprinnelige løsningen over Listalandet. Miljøkonsekvensene blir imidlertid mye mindre!

Et annet stridsspørsmål i denne saken har vært behovet for og plasseringen av et eventuelt elektrodeanlegg. Et slikt anlegg vil medføre relativt store klorutslipp, og er dermed svært lite ønskelig fra et miljøsynspunkt. Samtidig ville luftlinjene til elektrodeanlegget ha krysset et av Norges viktigste trekkområder for rovfugl. Det er derfor en strålende nyhet at Statnett nå uttaler at de velger å legge en egen sjøkabel for returforbindelse. Behovet for elektodeanlegg blir dermed borte og vi blir kvitt de mulige miljøproblemene.

Selv om vi nå har oppnådd det vi har kjempet for i denne saken, vil Bellona selvsagt følge den videre saksgangen. Det neste som skjer er Statnetts søknad om ilandføring inn Fedafjorden. Vel så spennende er deres endelige valg av kabeltype.