Nyheter

Snø gir energisparing

Publiseringsdato: 31. januar, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Like ved Sundsvall Sykehus i Sverige ligger en svær snøhaug. Den skal fungere som kjølelager når sommervarmen blir for stor og gi behagelig innetemperatur for både pasientene og personalet.

Sykehuset har et stort behov for kjøling om sommeren. Luften ute holder ofte 25 grader, så det er nødvendig å senke temperaturen. Dette krever mye energi i et så stort bygg. Et unikt prosjekt på Sundsvall sykehus skal redusere energibehovet, spare penger og stanse all bruk av freon i kjølesystemet.

30.000 m3 snø vil bli lagret på et 7.000 m2 stort område. – Snøen som samles inn kommer fra brøyting i områdene rundt sykehuset, sier en av prosjektlederne Lennart Jansson til Dagens Nyheter. -I slutten av april, når vi har nok snø, blir den tildekket av flis eller sagspon. Snøen skal så ligge under det isolerende laget, og begynne sakte å smelte i mai, fortsetter Jansson.

Smeltevannet har da en temperatur på ca. 1 plussgrad, og pumpes til en varmeveksler. Luft som pumpes inn i varmeveksleren blir redusert til rundt 20 grader. Etter at smeltevannet har passert varmeveksleren sendes det tilbake til snøhaugen med en temperatur på ca. 15 °C. Det vannet hjelper til med å smelte ny snø, som så pumpes tilbake til sykehuset igjen. Dette kretsløpet fortsetter til all snø er smeltet, – men da er vi kommet til september og da begynner det jo å bli kaldt igjen, sier Jansson til Dagens Nyheter. Vannet blir renset før det blir sluppet ut.

Hele prosjektet koster 14 millioner SEK, og vil i følge Jansson redusere energibehovet fra dagens 350 MWh til 25 MWh. Samtidig vil de gå bort fra bruk av freon i kjølesystemet.

Giftig snø til besvær
Brøytet gatesnø inneholder både søppel, partikler som sand og grus, forskjellige salter, olje og ikke minst vesentlige mengder miljøgifter. Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har beregnet at snødumping vinteren 93/94 tilførte Bispevika i Oslo om lag 1000 tonn partikler, 60 kg sink, 29 kg bly, 20 kg kobber, 20 kg krom, 8 kg PAH og 7.5 tonn olje. Snøen inneholdt også i størrelsesorden 50-190g av den svært farlige miljøgiften PCB.

Innhold av miljøgifter gjør at smeltevannet må gjennom et renseanlegg før det kan slippes ut. I dagens energidebatt er overgang til vannbåren varme fremfor oppvarming ved bruk av elektrisitet et viktig ledd i å gjøre energibruken mer miljøvennlig. Det er viktig å ikke glemme kjølebehovet i denne debatten. Mange næringsbygg og kontorlokaler har et stort behov for kjøling om sommeren. Bellona mener at det bør settes i gang en vurdering av muligheten for å sette i gang et liknende prosjekt i Norge som de har i Sundsvall i Sverige.