Nyheter

ENØK-hjem kan spare 100 millioner i nettleie

Publiseringsdato: 25. februar, 2000

Skrevet av: Erik Sauar

Siden sommeren 1999 har Bellona påpekt at nettleien for elektrisitet til oppvarmingsformål er for billig. Sammen med NRK Økotrim ba vi derfor alminnelig forbrukere uten elektrisk oppvarming om å klage på nettleien sin. Nå gir NVE oss medhold og vil vurdere å endre forskriftene.

NVE gir Bellona medhold:

I svaret på det første av våre klagebrev (datert 24. februar) skriver NVE at de er «enig med Bellona i at de fleste husholdninger i dag betaler mindre for elektrisitet til oppvarmingsformål enn det som vil være riktig i et mer langsiktig perspektiv». Det betyr i praksis at husholdninger uten elektrisitet til oppvarming betaler for mye….

Årsaken er at strømnettet i Norge får store kapasitetsproblemer hver gang det blir kaldt i hele landet og alle slår på panelovnene sine. Dersom nettet skulle bygges ut ytterligere bare for å skaffe strøm de kaldeste dagene i året, ville det bli fryktelig dyrt. Det kan sammenlignes med å bygge en idrettshall som blir brukt mindre enn 10 dager hvert år.

NVE skriver videre at de på bakgrunn av henvendelsen fra Bellona vil vurdere behovet for å gi mer detaljerte regler for hvordan husholdninger som bruker lite strøm til oppvarming kan få lavere nettleie mens de som bruker mye strøm til oppvarming får høyere. Slike regler må eventuelt innarbeides i forskriftene. NVE tar sikte på at aktuelle endringer kan gis virkning fra 1. januar 2001.

Isåfall vil ca. 300 000 hjem i Norge med liten eller ingen bruk av elektrisistet til oppvarming få en vesentlig lavere nettleie – antakelig i størrelsesorden 100 millioner kroner. Beboere i små leiligheter med elektrisk oppvarming vil også spare penger. «Taperne» blir panelovnvillaene som hittil har blitt subsidiert gjennom nettleien.

Eiere av eneboliger med panelovn vil imidlertid få en sterkere økonomisk motivasjon enn før til å bytte energikilde til oppvarming av boligen. Dersom vi ser på hvordan svenskene har organisert nettleien sin, kan det være snakk om så mye som 1000 kroner mer pr år å tjene på å bytte ut panelovnene.

Det viktigste for Bellona i denne saken er imidlertid at lønnsomheten for de som bygger ut fjernvarmenett, installerer varmepumper, jordvarme eller biokjeler nå kan bli vesentlig bedre enn før. Dermed kan kanskje Norge i fremtiden slippe den litt flaue tittelen «Verdensmester i strømforbruk per innbygger», og presset på å bygge ut kull-, gass eller vannkraftverk vil reduseres noe.

For ytterligere informasjon kontakt Erik Sauar på 915 57 968.