Nyheter

Ny forskrift for nettselskaper

Publiseringsdato: 22. august, 2001

Skrevet av: Cato Buch

Bellona har levert høringsuttalelse til ny forskrift for inntektsregulering for nettselskapene. Konklusjonen er at all offentlig regulering ikke må gå på bekostning av ENØK og utbygging av lokal fornybar energi.

I et miljøperspektiv er det viktig at reguleringen av el-nettet og markedsplassene for energi er slik at ENØK og fornybar energi uten naturkonflikter aldri kommer dårligere ut enn tradisjonell energibruk som en direkte eller indirekte følge av den statlige reguleringen.

All offentlig regulering bør med andre ord tilfredsstille det minimumskrav at ENØK og utbygging av lokal fornybar energi ikke blir gjort mindre økonomisk attraktive (sammenlignet med økt bruk av tradisjonell kraft) som følge av reguleringen.

Bellonas interesse for inntektsrammereguleringen er kun knyttet til hvilken innvirkning den har på incentiver til valg av ENØK-løsninger / investeringer i lokal, ny fornybar energi kontra incentiver til økt generelt forbruk av elektrisitet. Den forrige inntektsrammereguleringen ga et klart incentiv for nettselskapene til å bidra til økt forbruk av elektrisitet snarere enn å bidra til mer effektivt forbruk i samarbeid med sluttbruker.

Miljøorganisasjoner ikke spurt
Det er et generelt forvaltningsrettslig prinsipp i Norge at en sak skal være så godt opplyst som mulig når et vedtak fattes. Det er derfor påfallende ubalanse i valget av høringsinstanser med 0 miljøvernorganisasjoner, 4 forbrukerorganisasjoner og hundrevis av energiselskaper.